Aktuality


Pozvánka na workshop

Výzkumné oddělení Gender & sociologie SOÚ AV ČR, v.v.i.

Vás zve na workshop na téma

VSTŘÍCNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY V SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ

JAK EFEKTIVNĚ ROZVÍJET A VYUŽÍT PRACOVNÍ POTENCIÁL ZAMĚSTNANCŮ A
ZAMĚSTNANKYŇ SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI?

ve čtvrtek 10. září 2015 od 9 hod

v Impact Hub Praha, Drtinova 557/10, Praha 5- Smíchov („Oranžová zasedačka“)

Anotace:
Zaměstnanci a zaměstnankyně představují v současnosti jeden z klíčových zdrojů pro moderní organizace. V sociálním podnikání je zapotřebí zohlednit i specifické potřeby zaměstnanců a zaměsnankyň. Nicméně i v oblasti v oblasti sociálního podnikání představuje správné řízení zaměstnanců a zaměstnankyň klíč k úspěchu a prosperitě. Tento workshop se zaměřuje na rozvoj a zlepšení vstřícného pracovního prostředí sociálnéch podniků a na rozvoj pracovního potenciálu. Workshop dále přináší i zkušenosti z podobných organizací z Franice, Belgie nebo Finska.

Program workshopu:
9:00 – 9:30 Registrace účastníků a účastnic; občerstvení
9:30 – 9:45 Představení projektu Gender Balance Power Map (Rovné příležitosti ve firmách)
9:45 – 10:30 Představení možností efektivnějšího využití lidských zdrojů a zlepšení pracovních
podmínek zaměstnanců a zaměstnankyň se specifickými potřebami
10:30 – 12:00 Diskuze zkušeností účastníků a účastnic workshopu
12:30 – 13:00 Závěrečné shrnutí výsledků z diskuze
16:30 – 17:00 Občerstvení a networking

Svoji účast prosím potvrďte co nejdříve na e-mailu: romana.volejnickova@soc.cas.cz,
nejpozději do 31. 8. 2015.

 


Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2023 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.