Aktuality


P3 přináší informace o stavu sociálního podnikání v roce 2015

P3 – People, Planet, Profit o. p. s. uskutečnila již potřetí telefonické dotazování za účelem zmapování situace sociálních podniků v ČR. Bylo provedeno 151 rozhovorů s vedoucími sociálních podniků. Z průzkumu vyplývá, že nejrozšířenější činností sociálních podniků je oblast údržby zeleně a úklidů a nejvíce jich působí v Praze. Podniky nejčastěji zaměstnávají zdravotně postižené.

Další data z průzkumu, který zmapoval předměty činnosti, četnost zaměstnávání jednotlivých znevýhodněných cílových skupin, průměrné počty zaměstnanců a mnoho dalších dat naleznete ZDE. Šetření také zjišťovalo, jak se sociálním podnikům daří a s jakými problémy se potýkají.

Sociální podnikatele na jednu stranu trápí závislost na veřejných zdrojích, na druhou stranu se ale bez nich neobejdou. Dvě třetiny dotazovaných sociálních podniků čerpalo dotace na rozjezd ze strukturálních fondů a postupně se učí fungovat bez nich. Roste potřeba čerpání příspěvků z úřadu práce na zaměstnávání znevýhodněných osob, která jim alespoň částečně kompenzuje vyšší náklady s tím spojené.

“Průzkum ve srovnání s minulými roky ukázal, že si sociální podnikatelé více uvědomují realitu podnikatelského prostředí a učí se fungovat na běžném trhu. Je třeba jim pomoci oprostit se od závislosti na dotacích, nastavit funkční příspěvky na zaměstnávání znevýhodněných osob a připravit pro ně vhodné finanční nástroje ve formě úvěrů a záruk“, řekla k výzkumu Petra Francová, ředitelka P3.

Průzkum prokázal i přes všechny výše uvedené problémy důležitou a stále rostoucí roli sociálních podniků při integraci osob znevýhodněných na trhu práce. 80 procent dotazovaných cítí potřebu vzniku zákona o sociálním podnikání.

V rámci dotazníkového šetření byli kontaktováni podnikatelé, kteří se k sociálnímu podnikání hlásí zapsáním do Adresáře sociálních podniků. Ten je zveřejněn na webových stránkách www.ceske-socialni-podnikani.cz, které organizace P3 provozuje.

P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. prosazuje a podporuje sociální podnikání v ČR, úzce spolupracuje s Tematickou sítí pro sociální ekonomiku TESSEA, dále také poskytuje konzultace, pořádá semináře a workshopy a administruje www.ceske-socialni-podnikani.cz, největší zdroj informací o sociálním podnikání v ČR.

Dotazníkové šetření

Infografika

Tisková zpráva


Další informace:
P3 - People, Planet, Profit, o.p.s.
Malátova 659/16, Praha 5 – Smíchov, 150 00
Gabriela Kurková
Tel.: +420 776 236 792
E-mail: gabriela.kurkova@p-p-p.cz
Weby: www.ceske-socialni-podnikani.cz a www.p-p-p.cz


Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2023 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.