Aktuality


58 organizací ví jak začít se sociálním podnikáním

P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. ukončila projekt, který byl zaměřený na podporu sociálního podnikání jako možnosti dofinancování své NNO. Projekt byl zaměřen na zvýšení profesionality a udržitelnosti NNO, které mají jako svou cílovou skupinu osoby s mentálním postižením a s duševním onemocněním, směrem k sociálnímu podnikání.

Z 30 rešerší a anotací sociálních podniků ze zahraničí a z přepisů 8 případových studií úspěšných sociálních podniků z ČR byla zpracována publikace Podnikejte pomalu. V 8 dvoudenních seminářích bylo proškoleno 58 nestátních neziskových organizací a 82 osob. Těmto organizacím bylo poté poskytováno individuální odborné poradenství.

Díky projektu se zvýšila profesionalita a udržitelnost konkrétních NNO, které se ho zúčastnily, vznikla doporučení, které budou využívané širším okruhem NNO a veřejnou správou, a podařilo se ovlivnit celkové finanční a legislativní prostředí pro další rozvoj sociálního podnikání tak, aby neziskový sektor byl jeho součástí.  

S odbornou podporou spolupracujících organizací Fokusu Praha a Pohody - společnosti pro normální život lidí s postižením byl v rámci projektu zpracován dokument Možnosti využití sociálního podnikání při transformaci pobytových sociálních služeb. Tento dokument je určen zejména MPSV, bude však využíván také krajskými úřady nebo dlouhodobými sociálními službami.

 

Projekt č. 3630090 je financován Fondem pro nestátní neziskové organizace byl realizován od 1.08.2014 do 30.04.2016.

 

„Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009-2014, se zaměřuje na podporu

nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti, na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.

P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. je organizace, která přináší a prosazuje nové a inovativní přístupy v podnikání s pozitivním dopadem na společnost, podporuje sociální a společensky prospěšné podnikání, poskytuje konzultace, pořádá semináře a workshopy a realizuje tematicky zaměřené projekty.

 

 

Další informace:

P3 - People, Planet, Profit, o.p.s.

Malátova 659/16, Praha 5 – Smíchov, 150 00

Gabriela Kurková

Tel.: +420 776 236 792

e-mail: gabriela.kurkova@p-p-p.cz

Web: www.ceske-socialni-podnikani.cz  a www.p-p-p.cz

 

Tisková zpráva ke stažení ZDE.

 

 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz


Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.