Aktuality


TZ: P3 uspořádala mezinárodní konferenci TESSEA

P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. uspořádala 22.4. 2014 v Národní technické knihovně v Praze závěrečnou konferenci projektu TESSEA získává mezinárodní zkušenosti. Konference byla zaměřena zejména na budoucnost legislativy v ČR a financování sociálního podnikání v programovém období 2014+. Akce se zúčastnilo téměř 130 účastníků z řad členů TESSEA i dalších zájemců o téma sociálního podnikání. Záštitu nad akcí převzala paní senátorka Milada Emmerová.

Ve vládním panelu vystoupili zástupci MPSV, MPO a Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády. Alena Zieglerová z Agentury pro sociální začleňování informovala přítomné o tom, že se začíná připravovat pod gescí ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera ve spolupráci s MPSV a MPO věcný záměr zákona o sociálním podnikání. Zákon v paragrafovém znění má být předložen do vlády ve 4. čtvrtletí 2015 a účinný by mohl být od začátku roku 2017. “Počítáme se vznikem Rady pro sociální ekonomiku. Tento mezirezortní orgán plánujeme ukotvit na Úřadu vlády a počítáme v něm s výrazným zastoupením sociálních podnikatelů a jejich sítí. Při tvorbě legislativy bude TESSEA naším významným partnerem.” Sdělila také, že sociální podnikání bude podporováno v pěti z osmi připravovaných operačních programů.

O legislativě a financování sociálního podnikání diskutovali zástupci Svazu měst a obcí, místních akčních skupin, Pardubického kraje a Centra pro komunitní práci také na regionálním panelu. Na závěr proběhl panel sociálních podnikatelů, kteří doporučili zjednodušit administrativu a pamatovat na to, že předtím, než vstoupí v platnost nové legislativní změny, potřebují mít čas na přípravu.

Zahraniční partneři projektu seznámili přítomné s aktuálním vývojem v oblasti sociálního podnikání v Polsku, Velké Británii, Itálii a s novinkami v Iniciativě pro sociální podnikání Evropské komise. Přítomné zaujala zejména situace v Polsku, které má za sebou podobnou historickou zkušenost a je před ČR napřed.

Na konferenci proběhla na úvod členská schůze TESSEA, na které byl zvolen nový expertní výbor ve složení Petra Francová, Jiří Novák, Jan Palička, Karel Rychtář a Marek Šedivý. Jiří Novák z Fokusu Praha v nově zvoleném výboru zastupuje Platformu sociálních firem, která se začlenila do TESSEA.

Catering na akci zajišťovala sociální firma Café Bazaar.

Projekt je financován z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu ČR.

TESSEA - Tematická síť pro sociální ekonomiku TESSEA – je názorová platforma sdružující jednotlivce, podnikatele, nestátní neziskové organizace, vysoké školy a další instituce, které spojuje společný zájem – prosazovat sociální ekonomiku a sociální podnikání do povědomí laické i odborné veřejnosti. Dále podporuje vznik nástrojů a infrastruktury pro rozvoj sociální ekonomiky. Vznikla v roce 2009 v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky a dnes její činnost TESSEA koordinuje P3 – People, Planet, Profit, o.p.s.

P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. je organizace, která přináší a prosazuje nové a inovativní přístupy v podnikání s pozitivním dopadem na společnost, podporuje sociální a společensky prospěšné podnikání, poskytuje konzultace, pořádá semináře a workshopy a realizuje tematicky zaměřené projekty.

Další informace:
P3 - People, Planet, Profit, o.p.s.
Malátova 659/16, Praha 5 – Smíchov, 150 00
Gabriela Kurková, mainstreaming projektu
Tel.: +420 776 236 792
e-mail: gabriela.kurkova@p-p-p.cz
Web: www.ceske-socialni-podnikani.cz a www.p-p-p.cz

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2020 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.