Aktuality


Štrasburské prohlášení: Naplňování závazků Evropské unie vůči sociálním podnikům

Tisková zpráva, 3. března 2014

Štrasburské prohlášení: Naplňování závazků Evropské unie vůči sociálním podnikům

Na konferenci „Sociální podnikatelé − vyjádřete svůj názor!“, kterou organizovala Evropská komise, Hospodářský a sociální výbor a město Štrasburk ve dnech 16. a 17. ledna 2014, se shromáždilo více než 2000 aktérů: sociálních podnikatelů, pracovníků s rozhodovací pravomocí na evropské, národní a krajské úrovni, akademiků a studentů. Vyměňovali si názory týkající se různých témat z oblasti sociálního podnikání a sociální ekonomiky (veřejná podporay, veřejné zakázky, propagace sociálních podniků, financování ...) a vyzdvihli význam sociálního podnikání v rámci vnitřního trhu.

Co do závazku upřednostňování sociálního a odpovědného životního prostředí, které je tu především pro své občany, hrají sociální ekonomika a sociální podniky v Evropě vskutku hlavní roli, uvedli jednotliví komisaři, kteří mají na starosti Iniciativu pro sociální podnikání (Social Business Initiative): Michel Barnier, komisař pro vnitřní trh a služby: „Sociální ekonomika je nedílnou součástí nového růstového modelu, který vytváříme a který je komplexnější a zelenější. Z podstaty svého poslání stojí sociální podniky nohama na zemi a jsou naladěny na sociální i environmentální realitu‘. Jsou inovativní, jsou dynamické a podílejí se na vytvoření pracovních míst. Musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom vytvořili ekosystém, který jim umožní ideální podmínky pro další rozvoj.“

László Andor, komisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a začleňování: „Sociální podniky dokazují stovkami úspěšných příkladů, jak může Evropa zlepšit svůj obchodní model, a to se zaměřením na zvyšování blahobytu lidí, méně pak na maximální finanční zisk. Sociální ekonomika může vytvořit kvalitní pracovní místa i za složitých ekonomických podmínek a zcela zřejmě si zaslouží podporu EU, aby se mohla dále vyvíjet a šířit.“

Antonio Tajani, viceprezident Evropské komise a komisař pro průmysl a podnikání: „Sociální podniky pomáhají EU vytvořit vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství. Jsou to motory pro udržitelný růst. Během krize se osvědčily tím, že prokázaly svou silnou odolnost. Více než kdy jindy je v současnosti potřebujeme pro jejich schopnost vytvářet pracovní místa.“

Evropské volby se blíží. Musí být dosaženo toho, aby sociální ekonomika a sociální podniky byly zařazeny do programu evropských jednání. Závěry, k nimž se na konferenci dospělo, se promítly do Štrasburského prohlášení, jež shrnuje závěry dvoudenních diskuzí i budoucích akcí, které se teprve uskuteční, a to za účelem podpory rozvoje sociální ekonomiky v Evropské unii. Toto prohlášení představuje názory různých zainteresovaných a zúčastněných stran. Také Patrizia Bussi, koordinátorka ENSIE, přispěla k sepsání prohlášení.

Chcete-li podpořit místo sociálních podniků na programu evropských jednání, vyzýváme vás, abyste svým podpisem podpořili toto prohlášení.

ENSIE, the European Network of Social Integration Enterprises (Evropská síť pro sociální integraci podniků) sdružuje 24 národních a krajských sítí integračních sociálních podniků (tzv. WISEs), které se nacházejí v 16 zemích Evropské unie (Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Lucembursko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie) a dále Srbsko a Švýcarsko.
Všechny tyto sítě monitorují – vždy s ohledem na přizpůsobení se místním podmínkám − cíle sociální integrace znevýhodněných osob. Celkem bylo napočítáno kolem 2400 podniků sociální integrace a více než 378 000 placených osob.

Vítáme šíření tohoto textu. Jakákoliv − i částečná − reprodukce tohoto textu podléhá předchozímu souhlasu vydavatele a/nebo autorských práv držitelů práv.

Více informací lze získat na www.ensie.org
info@ensie.org
+3242405847

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2020 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.