Aktuality


Panelová diskuze o sociálním podnikání Olomouc

ve spolupráci se Statutárním městem Olomouc


KDY: 24. 3. 2014 od 13.00
KDE: Odbor sociálních věcí, Hálkova 20, 779 11 Olomouc

Program:

Úvod Mgr. Eva Machová – náměstkyně primátora, Mgr. Bc. Michal Majer – vedoucí odboru sociálních věcí

Mgr. Šárka Dořičáková - ambasadorka sociálního podnikání P3 – People, Planet, Profit, o.p.s. – Sociální podnikání v ČR

Ing. Ester Danihelková – Sociální ekonomika ve vysokoškolském programu vzdělávání sociálních pracovníků

Ing. Radmila Herzánová, Ph.D¬ - Přehled základních změn pro neziskové organizace v souvislosti s novým OZ

Krajanka Kroměříž – představení sociálního podniku – Bronislava Šafaříková - farmářská prodejna, Mgr. Andrea Fridmanská - cílová skupina a vize do budoucna

Přirozenou cestou s.r.o. Olomouc – zkušenosti se sociálním podnikáním po ukončení projektu - Mgr. Stanislav Hyrák

Diskuze

Občerstvení zajistí – sociální firma Krajanka Kroměříž

Registrujte se prosím u ambasadorky sociálního podnikání pro Střední Moravu Šárky Dořičákové: sarka.doricakova@ceske-socialni-podnikani.cz do 23. 3. 2014.

Bližší informace na tel: 608 178 857.

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2020 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.