Aktuality


Návrh na zapracování sociálních podniků do legislativy

Tematická síť pro sociální ekonomiku TESSEA zpracovala analýzu legislativy pro sociální podnikání v jiných zemích EU a vytvořila návrh na zpracování integračních sociálních podniků do zákona o zaměstnanosti a do jiných právních předpisů.

V ČR přibývá sociálních podniků, zaměřených především na vytváření pracovních míst pro znevýhodněné osoby. Jsou nazývané integračními sociálními podniky a jejich právní forma je různá. Tyto specifické podniky, které pomáhají státu se zaměstnáváním znevýhodněných osob, mají při jejich zaměstnávání zvýšené náklady a stále častěji volají po vytvoření legislativní úpravy, která by jim tyto vyšší náklady alespoň částečně kompenzovala.

Návrh na zapracování sociálních podniků do české legislativy zpracovala pro TESSEA, který pro TESSEA zpracovali právníci a experti na sociální podnikání, byl konzultován s experty z MPSV a z Generálního ředitelství Úřadu práce ČR a prošel konzultačním procesem v rámci TESSEA a Klubu sociálních podnikatelů. Pojem „sociální podnik“ nelze podle expertů z MPSV v zákoně o zaměstnanosti vymezit a jeho obsah je alespoň částečně nahrazen termínem „společensky prospěšný zaměstnavatel“.

Návrh pracuje se třemi variantami. Ideální variantou je samostatný zákon o sociálním podniku. Optimální krátkodobou variantou je zapracování „společensky prospěšného zaměstnavatele“ do zákona o zaměstnanosti jako forma cíleného programu v § 120. Minimalistickou variantou, kterou preferuje MPSV, je metodické opatření poskládané z existujících nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, které by bylo pilotně ověřeno ve 3 krajích.

Návrh je k dispozici zde.

Projekt je financován z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu ČR.
TESSEA - Tematická síť pro sociální ekonomiku TESSEA – je názorová platforma sdružující jednotlivce, podnikatele, nestátní neziskové organizace, vysoké školy a další instituce, které spojuje společný zájem – prosazovat sociální ekonomiku a sociální podnikání do povědomí laické i odborné veřejnosti. Dále podporuje vznik nástrojů a infrastruktury pro rozvoj sociální ekonomiky. Vznikla v roce 2009 v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky a dnes její činnost TESSEA koordinuje P3 – People, Planet, Profit, o.p.s.
P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. je organizace, která přináší a prosazuje nové a inovativní přístupy v podnikání s pozitivním dopadem na společnost, podporuje sociální a společensky prospěšné podnikání, poskytuje konzultace, pořádá semináře a workshopy a realizuje tematicky zaměřené projekty.

 

Další informace:
P3 - People, Planet, Profit, o.p.s.
Malátova 659/16, Praha 5 – Smíchov, 150 00
Gabriela Kurková, koordinátorka projektu
Tel.: +420 776 236 792
e-mail: gabriela.kurkova@p-p-p.cz
Web: www.p-p-p.cz, www.ceske-socialni-podnikani.cz


Patička - Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.