Aktuality


Kulatý stůl na téma podnikání žen - cizinek v Českých Budějovicích

Pozvánka na platformu Centra na podporu integrace cizinců pro Jihočeský kraj

13. února 2014, 9:00 hod. Kněžskodvorská 2296, České Budějovice  (sídlo Centra)

se bude konat letošní první zasedání regionální platformy Centra na podporu integrace cizinců v Jihočeském kraji. V rámci setkání bychom rádi ve spolupráci s Vámi shrnuli aktuální situaci v oblasti integrace cizinců v našem regionu, upozornili na problémy a spolupracovali při jejich řešení. Zvláštní pozornost bude věnována problematice nabývání občanství ČR a důležitým legislativním změnám, které začaly platit od 1. 1. 2014.

Pozvání na platformu přijali:
Eliška Kirschnerová (Krajský úřad Jihočeského kraje- odbor legislativy a správních věcí)
-    informace o nabývání občanství z regionálního pohledu;
-    statistické údaje o počtu žádostí o občanství ČR v Jihočeském kraji.
Martina Štěpánková, Linda Sokačová (Poradna pro občanství / Občanská a lidská práva)
-    důležité legislativní změny, které začnou platit s novým zákonem o občanství
od 1. 1. 2014 (dvojí občanství, test z reálií, majetkové přiznání, testy DNA, apod.).

Mezi dalšími pozvanými jsou zástupci státních a samosprávních institucí přicházejících do kontaktu s cizinci, zástupci neziskového sektoru, zaměstnavatelů a další.

Po skončení oficiální části platformy proběhne pro zájemce Kulatý stůl, na kterém budeme diskutovat o vzdělávání jako nástroji podpory integrace na trh práce. Budete seznámeni s výstupy projektu „Začátek ve svém“ (brožura a dokumentární film). Po představení bude následovat diskuze se všemi zúčastněnými  odborníky na téma podpory podnikání v Jihočeském kraji. Kulatý stůl povedou pracovníci Organizace pro pomoc uprchlíkům, konkrétně Ing. Nidžar Džana Popović – koordinátorka projektu, Mgr. Andrea Špirková – PR expert projektu, Mgr. Barbora Zelenková – Job coach pro JČ kraj projektu, zástupce partnerské organizace projektu P3 – People, Planet, Profit, o.p.s.

V případě zájmu, prosím potvrďte svou účast nejpozději do čtvrtka 6. února, do 16. hod
e-mailem na adresu psimkova@suz.cz.

Mgr. Petra Šimková
Vedoucí CPIC České Budějovice

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2022 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.