Aktuality


Evropský týden malých a středních podniků 2013

Evropský týden malých a středních podniků 2013 je každoročně probíhající kampaň Evropské komise pro koordinaci aktivit zaměřených na podporu malých a středních podniků. Cílem této kampaně je informovat podnikatele o možnostech podpory jejich aktivit na evropské, národní a regionální úrovni a rovněž povzbudit potenciální podnikatele, především mladé lidi, aby si zvolili podnikání jako svoji profesní dráhu. Nedílnou součástí Evropského týdne je možnost sdílet zkušenosti a podnikatelské nápady s ostatními zástupci malých a středních podniků.

V případě, že se chystáte Vy, Vaše členské, partnerské či spolupracující organizace pořádat akci, která by svým zaměřením odpovídala obsahu Evropského týdne malých a středních podniků, jste srdečně zváni, abyste tuto akci zaregistrovali na oficiálních stránkách kampaně http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/sme-week/index_cs.htm. Může se jednat o konferenci, seminář, přednášku, workshop, veletrh, den otevřených dveří, soutěž, veřejné představení, setkání podnikatelů a mnohé další.

Do Evropského týdne malých a středních podniků 2013 se mohou zapojit orgány veřejné správy, podnikatelská sdružení, instituce zabývající se podporou podnikání, stávající i potenciální podnikatelé, vzdělávací instituce, obchodní organizace, studenti i mladí lidé atd.

Samotný Týden malých a středních podniků 2013 bude probíhat ve dnech 25. - 30. listopadu 2013 hlavními akcemi v Bruselu a ve Vilniusu, Vaše akce však nemusí probíhat pouze v oficiálním termínu konání Evropského týdne, ale může být realizována kdykoliv již od nynějška až do konce letošního kalendářního roku.

V případě úspěšné registrace, budou informace o Vaší akci zveřejněny na oficiálních stránkách této kampaně a pro propagaci své akce budete moci využívat logo Evropského týdne malých a středních podniků 2013.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na národní koordinátory této akce za Českou republiku.


Kontakty:

Ing. Petr Valenta, Hospodářská komora České republiky, Freyova 27, 190 00 Praha 9, e-mail: valenta@komora.cz, tel: +420 266 721 417 a Ing. Elina Lunová, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, e-mail: lunova@mpo.cz, tel.: +420 224 852 419.

 


Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2023 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.