Aktuality


P3 získala zakázku MPSV na zpracování indikátorů sociálního podniku

Naše společnost vyhrála zakázku MPSV na zpracování indikátorů sociálního podniku a integračního sociálního podniku. Budeme navazovat na návrhy indikátorů, které jsme vytvořili v předešlém projektu TESSEA. Na základě analýzy odborné české a zahraniční literatury a hloubkových rozhovorů s vybranými manažery sociálních podniků zpracujeme návrhy dvou sad indikátorů, které pak budeme pilotně ověřovat v praxi. Cílem bude stanovení takových kritérií, aby bylo možné v konkrétních případech rozpoznat, zda se jedná o sociální podnik, případně o integrační sociální podnik. Výsledky budou konzultované s pracovní skupinou, v níž budou zastoupeni pracovníci MPSV, experti a zástupci z praxe.

Zakázka začala 1.5.2013 a bude ukončena 30.4.2014. Více informací o zakázce je možné získat u Petry Francové (petra.francova@p-p-p.cz).

 


Patička - Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.