Aktuality


V České republice byl proveden rozsáhlý průzkum 100 sociálních podniků včetně jejich finanční situace

V Praze dne 24. dubna 2013

P3 – People, Planet, Profit o.p.s. ve spolupráci s Nadací ProVida uskutečnila v rámci projektu TESSEA získává zahraniční zkušenosti, dotazníkové šetření za účelem ověření dat a získání informací o situaci sociálních podniků v ČR. Bylo provedeno 100 rozhovorů s vedoucími sociálních podniků pracujících na území ČR. Nedílnou součástí šetření bylo získání dat pro adresář sociálních podniků, který je k dispozici na www.ceske-socialni-podnikani.cz. 

Nejvíce sociálních podniků je aktivních v oblasti služeb, a i když mívají různou právní formu, převažuje typ obchodní společnosti. Hlavním důvodem jejich vzniku je sociální motivace. Převážná většina, tj. 90% jich zaměstnává znevýhodněné osoby, mezi nimiž převažují zdravotně postižení. Jedná se o malé podniky, které zaměstnávají průměrně necelých 15 zaměstnanců, z toho 10 znevýhodněných, a mají roční obrat přes 3,6 milionu korun. Více než polovina jejich příjmů pochází z vlastní činnosti. Téměř 2/3 sociálních podniků plánuje svůj rozvoj, potřebují na něj ale získat finanční zdroje. Na základě výsledků provedeného šetření můžeme říci, že v ČR existuje svébytný sektor sociálního podnikání, který stále narůstá a s nímž je třeba začít počítat.

Podniky začaly přibývat skokově od roku 2008 v souvislosti se začátkem dotační podpory z výzvy č. 30 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a výzev č. 1 a č. 8 Integrovaného operačního programu; od té doby jejich počet stabilně roste.
Pro realizátora šetření, který zároveň koordinuje činnost Tematické sítě pro sociální ekonomiku TESSEA, je potěšující, že mají zájem o členství. Většina, tedy 59 podniků, již byla členy sítě a 30 se jich do ní přihlásilo v průběhu šetření. Členy TESSEA je tedy 89% všech dotazovaných sociálních podniků.

Celé dotazníkové šetření je k dispozici zde.

„Považuji za dobrý výsledek, že se nám podařilo získat údaje od stovky sociálních podniků, i když jich je určitě o něco víc. Osobně mne překvapilo, že nejvíce sociálních podniků je spojeno s jídlem – 45 % se jich přihlásilo do kategorií Pohostinství a ubytování a Potravinářská výroba a prodej. Je vidět, že se drží základních životních potřeb – jíst se bude vždy“, řekla Petra Francová, ředitelka P3.

Projekt je financován z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu ČR.
P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. přináší a prosazuje nové a inovativní přístupy v podnikání s pozitivním dopadem na společnost, podporuje sociální a společensky prospěšné podnikání, poskytuje konzultace, pořádá semináře a workshopy a realizuje tematicky zaměřené projekty.

 

Další informace:
P3 - People, Planet, Profit, o.p.s.
Malátova 659/16
Praha 5 – Smíchov, 150 00
Gabriela Kurková, mainstreaming projektu
Tel.: +420 776 236 792
e-mail: gabriela.kurkova@p-p-p.cz
Web: www.p-p-p.cz a www.ceske-socialni-podnikani.cz

 


Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2023 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.