Poradenství

Konzultantka pro Severovýchod
vychodocesky

Konzultantka MPSV
pro Severovýchod:

Hana Šimáčková

více
Konzultantka pro Severovýchod

vychodocesky

Konzultantka MPSV
pro Severovýchod:

Jarmila Menšíková

více
Konzultantka pro Severovýchod
vychodocesky

Konzultantka MPSV
pro Severovýchod:

Lenka Svačinová

více
Konzultantka pro Moravskoslezsko

moravskoslezsky

Konzultantka MPSV
pro Moravskoslezsko:

Dolores Czudková

více
Konzultant pro Moravskoslezsko

moravskoslezsky

Konzultant MPSV
pro Moravskoslezsko:

Petr Světlík

více
Konzultantka pro Jihovýchod
jihomoravsky

Konzultantka MPSV
pro Jihovýchod:

Lucie Kunstová

více
Konzultant pro Jihovýchod
jihomoravsky

Konzultant MPSV
pro Jihovýchod:

Vít Skála

více
Konzultant pro Střední Moravu

olomoucky

Konzultant MPSV
pro Střední Moravu:

Stanislav Hyrák

více
Ivana Kozáková

Expertka na mediální komunikaci

Ivana Kozáková

více
Karel Rychtář

Expert na management a krizové řízení

Karel Rychtář

více
František Korál

Expert na gastropodnikání

František Korál

více
Petr Herynek

Expert na integrační sociální podnikání

Petr Herynek

více

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2019 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.