Konzultantka pro Severozápad

severocesky

Konzultantka MPSV
pro Severozápad:

Kateřina Emingrová

Mgr. Kateřina Malá
Mobil: +420 774 680 013
E-mail: katerinamost@seznam.cz

 

Profil

Absolvovala jsem obor speciální pedagogika na Univerzitě Palackého v Olomouci. Specializovala jsem se na oblast etopedie. 11 let jsem pracovala na pozici speciálního pedagoga ve věznici s ostrahou. V r. 2004 jsem byla spoluzakladatelkou občanského sdružení MOSTY – sociálně psychologické centrum, které poskytuje registrované sociální služby (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi). Záměr realizovat prostupné zaměstnávání pro mládež bez kvalifikace nás vedl k založení pracovní agentury a tréninkového pracoviště ( t.č. provozujeme dvě kantýny - jednu na základní škole a druhou v domově pro seniory). Nabízíme také ubytování pro mládež.
V r. 2011 jsem iniciovala založení organizace PROMETHEUS Effect, o.p.s., která se hlásí k principům sociálního podnikání a v současné době provozuje restauraci U Zlatého beránka v Žatci.

Oblasti specializace: Znalost specifik znevýhodněných skupin (mládež bez kvalifikace, romská menšina, vězněné osoby). 
Zkušenosti z oblasti sociálního podnikání v gastroprovozu (start bez dotace). Provozujeme restauraci a kantýny. 

místo konzultace: Žatec, Most

 

Máte zájem o kontaktování konzultanta?

Můžete k tomu použít i následující formulář

Vaše zpráva
Please enter your email!
Napište vaši zprávu

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2022 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.