Poradenství


P3 - People, Planet, Profit, o.p.s.

Kontaktní osoba: Petra Francová
Telefon: +420 774 496 014
E-mail: petra.francova@p-p-p.cz
Region působnosti: celá ČR
www.p-p-p.cz

Aktivity P3

  • prosazujeme a podporujeme sociální podnikání v ČR
  • spolupracujeme s Tematickou sítí pro sociální ekonomiku TESSEA
  • poskytujeme konzultace, pořádáme semináře a workshopy 
  • v centru naší pozornosti stojí sociální podnikání, náš záběr je ale širší


Co nabízíme:

  • sociálním podnikatelům na startu: pomoc a podpora při hledání záměru, poradenství při výběru právní formy a zapracování principů sociálního podniku do zakládacích dokumentů, spolupráce na podnikatelském plánu, pomoc při zpracováních dotačních žádostí
  • sociálním podnikům: konzultace a podpora v oblastech nastavování marketingových a obchodních strategií a ve finančních, právních a dotačních oblastech
  • neziskovému sektoru: pomoc při nalezení vhodného záměru pro jejich cílovou skupinu, pomoc při tvorbě podnikatelských plánů, zapracování sociálního podnikání do integrovaných strategií území MAS
  • veřejnému sektoru: tvorba seminářů na míru pro úředníky, pomoc při zapracování sociálního podnikání do strategií a analýz 
  • soukromému sektoru: pomoc se začleněním sociálního podnikání do CSR strategií, hledání cesty k zapojení sociálních podniků v dodavatelském řetězci

Rok založení: 2011

Zpoplatněné služby: semináře, kurzy, konzultace, pomoc při zpracování dotačních žádostí a podnikatelských plánů

Služby zdarma: základní informační poradenství po telefonu, Skype i osobně v rozsahu do 1 hodiny

Semináře:
v nabídce máme pravidelné, jednodenní i vícedenní semináře pro zájemce o zpracovánání podnikatelských plánů pro sociální podnik viz. www.p-p-p.cz

Lektoři:
Petra Francová
Gabriela Kurková
Jitka Čechová
Daniela Bednáriková


Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.