Poradenství


Sociální podniky z Vysočiny, z.s.– SPZV z.s.

Naše motto: „Vracíme do života“

Kontaktní osoba: Bc. Miroslav Krajcigr, DiS. - předseda
Telefon: +420 737 034 558
Email: info@spzv.cz 
Region působnosti: Kraj Vysočina
www. – zatím nejsou v provozu

Počátky sociální podnikání v Kraji Vysočina spadají do vzniku jednoho z prvních, ne-li prvního, sociálního podniku v Kraji firmy SEMITAM s.r.o. z Havlíčkova Brodu, tj. do roku 2011. Za 8 let ušly sociální podniky na Vysočině velký kus cesty. Některé, které v té doby vznikly, už zanikly, některé nevyvíjejí činnost a na svůj nový restart čekají. Vyprofilovala se zde však skupina podniků, které zaujaly své stabilní místo na trhu, neustále se rozvíjejí, rozšiřují, inovují a ty se staly zakladateli nového uskupení – Sociální podniky z vysočiny, z.s.

Hlavním cílem spolku je napomáhat růstu sociální ekonomiky v Kraji Vysočina cestou rozvoje sociálních podniků, zvyšování zaměstnanosti sociálně a zdravotně znevýhodněných skupin obyvatel a stimulace sociálních inovací vycházejících z jejich potřeb.

Vedlejší činností je poskytování poradenství a podpora aktérů sociální ekonomiky, příprava a realizace vzdělávacích akcí (přednášky, semináře).

 

Rok založení: 2019

 

Zkušenosti: SPZV je “novorozenětem“, který se rozkoukává a hledá se místo na slunci. Členy spolku jsou však zkušení sociální podnikatelé a aktéři sociálního podnikání, kteří mohou svou aktivitou přinášet mnoho praktických zkušeností pro potřeby sociálních podniků v kraji Vysočina.

 

Stakeholdeři: Kraj Vysočina, CZECHINVEST – Agentura na podporu podnikání a investic Jihlava, Národní síť Místních akčních skupin, Města a obce Kraje Vysočina

 

Zpoplatněné služby: Žádné zpoplatněné služby

 

Služby zdarma: Nabízíme bezplatné služby poradenství 

 

Poskytujeme:  Poradenství v oblasti vzniku a rozvoje sociálních podniků, zpracování strategických plánů podniku, projektových záměrů a podnikatelských plánů. 

 

Poradci jsou: Všichni členové spolku jsou ochotni se podělit o své zkušenosti z oblasti sociálního podnikání ve svém oboru.

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2021 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.