Poradenství


Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC z.s.

Kontaktní osoba: Ing. Vojtěch Beck
Telefon: +420 605 886 278
Email: vojtech.beck@klastr-socialnich-podniku.cz
Region působnosti: Moravskoslezský kraj
www.klastr-socialnich-podniku.cz 

 

Klastr sociálních inovací a podniků SINEC vznikl jako projev vůle fyzických a právnických osob činných v sociální ekonomice podporovat a koordinovat aktivity v oblasti sociální ekonomiky, sociálních inovací a sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji a sdružuje sociální podniky a aktéry sociálního podnikání v tomto kraji (65 členů).

Hlavním cílem klastru je napomáhat růstu sociální ekonomiky v Moravskoslezském kraji cestou rozvoje sociálních podniků, zvyšování zaměstnanosti sociálně a zdravotně znevýhodněných skupin obyvatel a stimulace sociálních inovací vycházejících z jejich potřeb a potřeb regionu. Zájmem klastru je zajišťovat pro sociální podniky v kraji dostatek relevantních informací, propojovat sociální podniky navzájem a pomáhat jim při získávání kontraktů a zakázek.

Rok založení: 2013

Zkušenosti:
Klastr sociálních inovací a podniků SINEC je poměrně mladou organizací, jež je zaštiťována předními zkušenými sociálními podnikateli a aktéry sociálního podnikání, kteří mohou svou aktivitou přinášet mnoho praktických zkušeností pro potřeby sociálních podniků v kraji. Realizoval již dva projekty z evropských fondů týkající se sociálního podnikání, zaměstnanosti a zaměstnatelnosti znevýhodněných skupin obyvatel, přípravy na samostatné podnikání dlouhodobě nezaměstnaných osob. Čtvrtým rokem také realizuje poradenské činnosti pro své členy i pro další zájemce o oblast sociálního podnikání, tvorbu pracovních míst a zaměstnanost.
Reference: Moravskoslezský kraj – Jiří Navrátil, MBA – náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast
Moravskoslezský kraj – Jan Krkoška – náměstek hejtmana kraje pro regionální rozvoj a evropské fondy

Stakeholdeři: Moravskoslezský kraj, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje – Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, Národní klastrová asociace, Národní síť Místních akčních skupin, Centrum pro komunitní práci Severní Morava

Zpoplatněné služby: Žádné zpoplatněné služby (zpoplatňována je podpora ve smyslu kompletní přípravy projektů)

Služby zdarma: Nabízíme službu poradenství formou „Dotazu pro poradnu“ na našich webových stránkách (http://www.klastr-socialnich-podniku.cz/poradenstvi/ )

 

Poskytujeme: 

Poradenství v oblasti vzniku a rozvoje sociálních podniků, zpracování strategických plánů podniku, projektových záměrů a podnikatelských plánů. U poradenství formou „dotazu pro poradnu“ je služba poskytována zdarma, při nasmlouvání kompletnějšího balíčku poradenství je cena stanovena dohodou stran. Organizace se řídí Etickým kodexem Klastru sociálních inovací a podniků. K výhodám členství patří: snadnější přístup k dotacím, bezplatné vzdělávání pracovníků členských organizací, bezplatné poradenství, pravidelné informace o dění v oblasti sociálního podnikání, zejména co se týče připravované legislativy.

 

Poradci jsou:
Bc. Jana Juřenová, MSc. – prezidentka Klastru sociálních inovací a podniků SINEC, ředitelka obecně prospěšné společnosti LIGA o.p.s., jež je zakladatelem několika sociálně podnikatelských subjektů (Zelená dílna s.r.o., DEMOPANELY s.r.o.), členka pracovní skupiny pro přípravu věcného záměru zákona o sociálním podnikání při Úřadu vlády ČR.

Ing. Vojtěch Beck – manažer Klastru sociálních inovací a podniků SINEC, předseda společnosti Služby a řemesla BEC družstvo, založené Klastrem SINEC na základě metodiky podnikatelsko-zaměstnaneckých družstev, projektový manažer realizovaných projektů financovaných z EU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2021 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.