Poradenství


Klastr sociálních inovací a podniků SINEC

Kontaktní osoba: Lenka Blahutová
Telefon: +420 732 598 121
Email: info@klastr-socialnich-podniku.cz
Region působnosti: Moravskoslezský kraj
www.klastr-socialnich-podniku.cz

Klastr sociálních inovací a podniků  SINEC vznikl jako projev vůle fyzických a právnických osob činných v sociální ekonomice podporovat a koordinovat aktivity v oblasti sociální ekonomiky, sociálních inovací a sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji a zaštiťuje sociální podniky a aktéry sociálního podnikání v tomto kraji.

Hlavním cílem klastru je napomáhat růstu sociální ekonomiky v Moravskoslezském kraji cestou rozvoje sociálních podniků, zvyšování zaměstnanosti sociálně a zdravotně znevýhodněných skupin obyvatel a stimulace sociálních inovací vycházejících z jejich potřeb a potřeb regionu. Zájmem klastru je zajišťovat pro sociální podniky v kraji dostatek relevantních informací, propojovat sociální podniky navzájem a pomáhat jim při získávání kontraktů a zakázek.

Rok založení: 2013

Zkušenosti:

Klastr sociálních inovací a podniků SINEC je poměrně mladou organizací, jež je zaštiťována předními zkušenými sociálními podnikateli a aktéry sociálního podnikání, kteří mohou svou aktivitou přinášet mnoho praktických zkušeností pro potřeby sociálních podniků v kraji.

Reference: Moravskoslezský kraj – PaedDr. Vlastislav Kuchař

Stakeholdeři: Moravskoslezský kraj, Agentura pro regionální rozvoj, Národní klastrová asociace, Národní síť Místních akčních skupin

Zpoplatněné služby: Žádné zpoplatněné služby (zpoplatňována bude podpora ve smyslu kompletní přípravy projektů, na níž budou pracovat studenti z ostravských vysokých škol)

Služby zdarma: Nabízíme službu poradenství formou „Dotazu pro poradnu“ na našich webových stránkách (http://www.klastr-socialnich-podniku.cz/poradenstvi/ )

Nabízíme také zařazení do katalogu sociálních podniků v Moravskoslezském kraji, který je distribuován do veřejných institucí a správ s cílem možnosti objednávání odběru služeb a výrobků od těchto sociálních podniků.

Poskytujeme: 

Poradenství v oblasti vzniku a rozvoje sociálního podniku, zpracování strategických plánů podniku, projektových záměrů a podnikatelských plánů. U poradenství formou „dotazu pro poradnu“ je služba poskytována zdarma, při nasmlouvání kompletnějšího balíčku poradenství je cena stanovena dohodou stran.

Poradci jsou:

Ing. Česlav Santarius – zakladatel Slezské diakonie, vizionář sociálního podnikání, zakladatel několika sociálních podniků a člen správních a dozorčích rad v sociálních podnicích (Autokomfort o. p. s., Clearservis o. p. s., Diakoservis s. r. o.).

Mgr. Jan Bezděk – ředitel obecně prospěšné společnosti Osoblažský Cech o. p. s., člen dozorčí rady obecně prospěšné společnosti LIGA o. p. s., jež je zakladatelem několika sociálně podnikatelských aktivit (Zelná dílna, Malé technické služby).

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2018 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.