Eliška Hudcová

Expertka pro sociální zemědělství

Eliška Hudcová

Oblasti specializace: Principy sociálního zemědělství a sociálních farem, mezisektorová a mezioborová spolupráce, zemědělská produkce a zpracování, práce se zaměstnanci a jejich individuální podpora v zemědělském provozu.

Mobil: +420 739 244 606

E-mail: hudcova.eliska@gmail.com 

Profil

Eliška se věnuje sociálnímu zemědělství cca od roku 2011. Vystudovala antropologii a sociální práci, hlavním tématem její disertace bylo sociálního zemědělství a sociální podnikání. Je členkou Pracovní komise sociálního zemědělství na Ministerstvu zemědělství a spoluzakladatelkou Asociace sociálního zemědělství. Řešila a řeší několik národních a mezinárodních projektů rozvíjejících tuto oblast a je aktivní v mezinárodních sítích pro sociální zemědělství. Zaměřuje se především na sociální oblast, na práci se zaměstnanci ze znevýhodněných skupin a na komunitní aspekty této praxe. Vyučuje na Jaboku – Vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické a na Katedře sociální práce ETF UK.

Místo konzultace: Střední Čechy a Praha, po předchozí domluvě kdekoliv v ČR

 

 

Máte zájem o kontaktování experta?

Můžete k tomu použít i následující formulář.

Vaše zpráva
Please enter your email!
Napište vaši zprávu

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2022 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.