Jolana Turnerová

Expertka na strategie, řízení a financování sociálního podnikání

Jolana Turnerová

Oblasti specializace: Strategické plánování, zakládání a řízení sociálních podniků, legislativní rámec pro sociální podnikání, vícezdrojový fundraising, poradenství v oblasti psaní žádostí (se zaměřením na EU fondy a EHP/Norské fondy).

Místo výkonu konzultace a dojezdnost:
Celá ČR 

Kontakt:
604172980
turnerovaj@spiralis.cz

Profil

Více než 20 let se zaměřuje na rozvoj sociální ekonomiky v ČR, posilování stability, udržitelnosti a dobrého jména organizací občanského sektoru a sociálních podniků.
Zakladatelka a ředitelka neziskové organizace Spiralis, vede platformu Spektrum rozvoje žen na podporu žen aktivních ve společensky prospěšných aktivitách a Platformu rozvoje NNO, celorepublikovou síť 28 regionálních organizací se zaměřením na zkvalitnění života venkovských a městských oblastí, rozvoj sociálního podnikání v ČR.
Odborná garantka projektu Systémové zajištění sociálního začleňování Odboru (Agentury) pro sociální začleňování MMR.
Členka Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro NNO, kontrolní komise České ženské lobby, správní rady evropské střešní organizace European Civic Forum, advokační skupiny celonárodní sítě NEON.

 

Máte zájem o kontaktování experta?

Můžete k tomu použít i následující formulář.

Vaše zpráva
Please enter your email!
Napište vaši zprávu

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2022 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.