Poradenství


Michaela Vodenková Poláková

Expertka na finance

Michaela Vodenková Poláková

Oblasti specializace:
Finanční řízení
Finanční plánování a zdroje financování
Propočet fixních, variabilních a celkových nákladů
Modelování výnosů
Cash Flow
Sestavení a analýza rozpočtu
Strategické plánování
Krizový management

Místo výkonu konzultace a dojezdnost:
Praha a Středočeský kraj, po domluvě kdekoliv v ČR

Kontakt:
Michaelavp@gmail.com
+420 773 242 721

 

Profil

Ing. Michaela Vodenková Poláková vystudovala ekonomii na Bankovním Institutu. Pracovala v oddělení financí v soukromém i neziskovém sektoru. Tématu sociální ekonomie se začala věnovat v roce 2014, kdy pracovala na projektech, které se podpoře sociálního podnikání přímo věnovaly. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti tvorby a implementace projektů financovaných ze strukturálních fondů EU a soukromého finančního sektoru.

 

 

 

 

 

 

 

 

Máte zájem o kontaktování experta?

Můžete k tomu použít i následující formulář.

Vaše zpráva
Please enter your email!
Napište vaši zprávu

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2019 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.