Karel Rychtář

Expert na management a krizové řízení

Karel Rychtář

Oblasti specializace: Krizový plán a krizové řízení, zdroje financování, předpoklady pro vznik, udržení a rozvoj sociálního podniku, podnikatelské zaměření, vztahy v sociálním podniku.

Místo výkonu konzultace a dojezdnost:
Praha a po domluvě i dále.

Kontakt:
+420 603 447 370
rychtar@azzp.cz

 

Profil

Absolvent VUT Brno, později PGS ekonomika a řízení podniků, manažerská praxe 12 let při zaměstnávání OZP, z toho 6 let ve funkci předsedy družstva. Spolupráce na řadě projektů zaměřených na sociální podnikání již od roku 1998, zahraniční stáže a studijní cesty, spolupráce s partnery v Itálii, Rakousku, Francii a dalších zemích. Od počátku aktivní člen tematické sítě, později TESSEA jako zakladatel. V současnosti ředitel odboru na SČMVD v Praze (od roku 2000), člen Vládního výboru a řady odborných skupin a sekcí v rámci zaměstnavatelských svazů.
Spoluautor řady projektových výstupů zaměřených na podporu, vznik a udržitelnost sociálních podniků se zaměřením na družstva a zaměstnávání OZP.
Všestranný přehled, schopnost analýzy rizik a cest k řešení krize, s kreativním využitím praktických zkušeností vlastních i získaných za dobu praxe. Kontakty na další odborníky v regionech nebo se specializovaným zaměřením.

Motto:
Nejtěžší pro úspěšné sociální podnikání je pochopit a přijmout jeho podstatu v dnešním materializovaném světě (a přitom nebýt snílkem).

 

 

Máte zájem o kontaktování experta?

Můžete k tomu použít i následující formulář.

Vaše zpráva
Please enter your email!
Napište vaši zprávu

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2022 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.