Poradenství


Petra Francová

Expertka na principy sociálního podnikání a strategické řízení

Petra Francová

Oblasti specializace: Zapracování principů sociálního podniku do zakladatelských dokumentů, jak naplňovat principy sociálního podniku v praxi, strategické plánování, management sociálních podniků, podpora při řízení změny, pomoc s výběrem vhodné právní formy pro sociální podnikání, podnikatelské poradenství v oblasti psaní podnikatelských záměrů a zakládání sociálních podniků, finanční podpora na rozjezd sociálního podnikání.

Místo výkonu konzultace a dojezdnost:
Přednostně Praha, po předchozí domluvě kdekoliv v ČR 

Kontakt:
774 496 014
petra.francova@p-p-p.cz

Profil

Petra se tématu sociální ekonomiky a sociálního podnikání věnuje odborně od roku 2004. Vystudovala VŠE a FF UK.  Působí dlouhodobě v neziskovém sektoru a založila několik neziskových organizací. Věnuje se definicím, principům a indikátorům sociálních podniků. Zpracovává dotazníková šetření sociálních podniků, poslední pro MPSV v roce 2022. Účastní se prací na přípravě zákona o sociálním podniku. Spolupracuje s MPSV na nastavování podmínek pro sociální podnikání v ČR. Dlouhodobě aktivně vystupuje v evropských sítích na sociální ekonomiku a bývá národní expertkou při mapování sociálního podnikání v ČR.

Má praktické zkušenosti s fungováním sociálních podniků a poskytuje jim individuální konzultace. Věnuje se nastavování principů sociálního podniku jak v praxi, tak i zakladatelských dokumentech. Má koncepční a strategické zkušenosti v oblasti zakládání a řízení sociálních podniků včetně zpracování a připomínkování podnikatelských plánů. Působí dlouhodobě jako lektorka kurzů zaměřených na založení sociálního podniku a zpracování podnikatelského plánu.

 


Máte zájem o kontaktování experta?

Můžete k tomu použít i následující formulář.

Vaše zpráva
Please enter your email!
Napište vaši zprávu

Patička - Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.