MPSV

  29. 11. 2022

Seminář: Jak může veřejná správa podpořit sociální podniky v oblasti veřejného zadávání

 MPSV ČR a TESSEA ČR, z.s. vás v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR zve na kulatý stůl v Praze na téma:
“Jak může veřejná správa podpořit sociální podniky v oblasti veřejného zadávání”

→ Jste veřejný zadavatel a chcete podpořit sociální podniky?
→ Nebo jste sociální podnik, máte zájem o veřejné zakázky a nevíte jak na to?

Ve spolupráci s konzultanty a experty MPSV probíhá v jednotlivých regionech ČR 8 kulatých stolů zaměřených na setkávání sociálních podnikatelů a veřejných
zadavatelů v regionech.

KDY: 29.11. 2022, 10:00 - 12:00
KDE: Podnikatelské a inovační centrum Prahy, Charvátova 6, 110 00 Praha 1
(Škodův palác - naproti hlavě F. Kafky)

Akce je zaměřena:
● na síťování účastníků z řad sociálních podniků a veřejné správy
● představení jednotlivých sociálních podniků
● informování sociálních podniků, jak podávat nabídky do veřejných zakázek
● informování veřejných zadavatelů o společensky odpovědném zadávání veřejných zakázek.

 

PROGRAM:
● Představení účastníků
● Představení možností nabídky služeb sociálních podniků v regionu: Café Therapy, provozní manažeři Samuel Bachmann a Jakub Janyška a Maturus o.p.s., ředitelka Jitka Čechová
● Představení metodické úpravy možnosti podpory sociálních podniků – Mgr. Adam Gromnica, MPSV
● Diskuse o možnostech veřejných zadavatelů v regionu
● Závěr

Registrovat se můžete do 27.11.2022

Kontaktní osoba: Petra Francová, petra.francova@p-p-p.cz, 774 496 014

 

Aktivita probíhá ve spolupráci projektů MPSV - Podpora sociálního podnikání v ČR,
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098 a Projekt Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické
zadávání veřejných zakázek CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0015727.


Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.