29. 8. 2022

Seminář pro sociální podnikatele: Strategie a vize v sociálním podnikání

MPSV vás v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR zve na seminář pro sociální podnikatele: Strategie a vize v sociálním podnikání.
 
Cíl kurzu:
Pro správné fungování společnosti, firmy, organizace je nezbytně nutné mít správně stanovenou VIZI a s tím související STRATEGII, jak jí dosáhneme. Beztoho, aniž bychom si definovali SWOT analýzu to ovšem nepůjde.
Dozvíte se proč a jak se ptát na to, co je naše vize, ví to všichni v naší organizaci? Máme zpracovanou strategii? Vycházeli jsme při sestavení strategie z řádně vypracované SWOT analýzy? Pokud ano, jsou také všichni motivovaní k tomu, aby se podíleli na realizaci VIZE?
Na našem workshopu si společně projdeme jednotlivé etapy jak stanovit vizi společnosti, řekneme si, jaké se musíme zodpovědět otázky, abychom si ověřili, zda námi definovaná vize odpovídá tomu, kam naše organizace směřuje, jaký je její cíl. Řekneme si, jak připravit strategii k jejímu dosažení.
 
Pro koho je kurz určen:
Pro neziskový sektor a sociální podniky.
 
PROGRAM:
V průběhu interaktivního školení se dozvíte jak
- Připravit SWOT analýzu (slabé, silné stránky, příležitosti a rizika)
- Stanovit VIZI (jak se správně ptát, kam směřujeme)
- Připravit STRATEGII jak VIZI dosáhnout (časový harmonogram k dosažení vize)
- Definujeme si priority
- Naučíme se pracovat s krizovým scénářem
- Definujeme si kontrolní mechanismy
- Stanovíme si OSOBNÍ VIZE, které jsou důležité pro motivaci každého z nás
Jelikož se jedná o workshop, budeme společně vytvářet VAŠE vize, strategie a marketingové plány, budeme si sdílet zkušenosti a budeme se inspirovat v příkladech dobré praxe.
 
KDY:
29.8. 2022, 10 - 16 hod
 
KDE:
Celesta Praha, Seifertova 455/17, Praha 3
 
LEKTOR:
Petra Benešová - specializuje se na HR marketing, PR, motivaci a komunikaci pro sociální podniky a komerční sféru.
Dlouhodobě se věnuje HR, firemní vizi, strategii a firemní kultuře. Je expertkou pro sociální podnikání v oblasti marketingu, fundraisingu a obchodu v projektu MPSV "České sociální podnikání". Mentoruje a lektoruje v rámci projektu Mikrofin pro malé české firmy, sociální podniky a neziskový sektor a také pro BBC Equilibrium.
Má lektorské zkušenosti v oborech retailu a pracuje jako individuální poradkyně pro B2B a B2C. Lektorské zkušenosti obohacuje o své praktické zkušenosti.
Má dlouholeté manažerské zkušenosti jak z českých, tak zahraničních firem. Vše co ji praxe naučila, nyní předává dál.
 
 
Kontaktní osoby na případné dotazy:
Petra Benešová, 732 784 854
 
 
Seminář není zpoplatněný.
 
Seminář proběhne v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098- 
 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2022 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.