datum konání: 23. 8. 2022

Seminář pro sociální podnikatele: Fundraising a marketing jako spojené nádoby

MPSV vás v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR zve na seminář pro sociální podnikatele: Fundraising a marketing jako spojené nádoby.Cíl kurzu
Na semináři se z nás stanou jak fundraiseři, tak filantropové, vyzkoušíme si obě role, abychom pochopili, jak připravit správně fundraisingový plán. Nezbytnou součástí práce fundraisera je orientace v marketingu. Připravíme si komunikační strategii a definujeme si naše potenciální partnery, filantropy a podporovatele.

Pro koho je kurz určen:
Pro neziskový sektor a sociální podniky.

PROGRAM:
1. FUNDRAISING  - základem jsou dlouhodobé vztahy
2. Koho hledáme a proč – definujeme si správné ZADÁNÍ/POTŘEBY organizace
3. Jak se dostat k potenciálnímu dárci, partnerovi, podporovateli
4. Jak dosáhnout úspěchu a radovat se i z neúspěchu
5. Jak napsat správně ŽÁDOST O PODPORU
6. Jak získat to, co potřebuji
7. Jak zefektivnit stávající KOMUNIKACI na Vaši cílovou skupinu
8. Co nabídnout jako PROTIHODNOTU Vašemu dárci, partnerovi, podporovateli
9. PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE, malý workshop k tématu
10. Sestavíme si FUNDRAISINGOVÝ PLÁN
11. Naučíme se správně PŘEDSTAVOVAT sami sebe a svou organizaci
12. MARKETING jako základ pro fundraising

KDY: 23. 8. 2022

KDE: Kavárna Bílá vrána - Ve Smečkách 604, 110 00 Nové Město


 

LEKTOR:  
Petra Benešová - specializuje se na HR marketing, PR, motivaci a komunikaci pro sociální podniky a komerční sféru.

Dlouhodobě se věnuje HR, firemní vizi, strategii a firemní kultuře. Je expertkou pro sociální podnikání v oblasti marketingu, fundraisingu a obchodu v projektu MPSV "České sociální podnikání". Mentoruje a lektoruje v rámci projektu Mikrofin pro malé české firmy, sociální podniky a neziskový sektor a také pro BBC Equilibrium.

Má lektorské zkušenosti v oborech retailu a pracuje jako individuální poradkyně pro B2B a B2C. Lektorské zkušenosti obohacuje o své praktické zkušenosti.

Má dlouholeté manažerské zkušenosti jak z českých, tak zahraničních firem. Vše co ji praxe naučila, nyní předává dál.

REGISTRACE ZDEKontaktní osoby na případné dotazy:
Petra Benešová,  732 784 854Seminář není zpoplatněný.

Seminář proběhne v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2022 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.