MPSV

  datum konání: 27. 10. 2021

Integrační podpora v sociálních podnicích II - podrobné představení integrační práce, dobrá praxe, metody IP a dopady IP do firemního prostoru

KDE: K Nábřeží 850, Slavičín

KDY: 27.10. 2021 od 9,00 do 15,00

KDO: Lektor Mgr. Stanislav Hyrák, oblast specializace: založení a provozování sociálního podniku, fundraising, psychosociální podpora v sociálních podnicích a práce s cílovou skupinou znevýhodněných osob. Spolupráce se subjekty a institucemi na místní i regionální úrovni.

CO: Na semináři se účastníci seznámí s integrační podporou v sociálních firmách, jako jednou z hlavních aktivitou při naplňování sociálního principu v podniku. Na příkladech dobré praxe poznají dopad integrační práce na znevýhodněné zaměstnance, ale současně na vedení firmy a celý firemní kolektiv, poznají metody a formy práce. Zaměříme se na motivaci k integrační práci v celém spektru firemních procesů.

 

REGISTRACE ZDE

 

Kontaktní osoba je Marie Křiváková 724 132 772.

Seminář není zpoplatněný.

Seminář proběhne v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2022 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.