MPSV

  datum konání: 22. 10. 2021

Environmentální sociální podnikání pro pokročilé členy KPZ

KDY: 22. 10. 2021, 10:00 - 16:00

KDE: Toulcův dvůr, Praha, pořadatel: Asociace místních potravinových iniciativ

LEKTORKA: Markéta Vinkelhoferová, spoluzakladatelka sociálního podniku Fair & Bio pražírna a členka správní rady Tematické sítě pro sociální ekonomiku (TESSEA). Expertka na uplatňování zásad udržitelného rozvoje v praxi. V ČR organizuje na téma sociální ekonomika semináře, workshopy a konference, přispívá svým vystupováním i na zahraničních akcích.

PROGRAM: V době silných a viditelných následků klimatické změny se společně podíváme na to, jak se některé dají lokálně řešit naplňováním principů tzv. environmentálního sociálního podnikání – tentokrát pro pokročilé osoby zapojené do komunitou podporovaného zemědělství (KPZ) a přispívat tak k udržitelnosti života na naší planetě.
Jak se dají environmentální problémy způsobené následky klimatické změny a negativním působením člověka (zejména intenzivním konvenčním hospodařením na polích i v lesích) řešit environmentálním sociálním podnikáním? Jinými slovy: Jaký konkrétní přínos pro životní prostředí mohou mít pěstitelé a zpracovatelé jídla? Jak přispívat ekologickou a lokální produkcí jídla k udržitelnému životu na naší planetě v ČR i globálně? Jak na transparentní a krátké dodavatelské řetězce nebo-li jasnou cestu jídla od pěstitele ke spotřebiteli?

A nejen to: jak takové aktivit přispívají ke zkvalitňování života (nejen na venkově), komunitnímu rozvoji, podpoře lokální ekonomiky a zabraňování odlivu lidí z venkova do měst?

Představíme existující příklady dobré praxe – ekologické producenty, komunitou podporované zemědělství, bezobalové obchody, přírodní zahrady, zpracovny lokálních produktů apod. z ČR i zahraničí. Probereme jednotlivé principy naplňování environmentálního sociálního podnikání (ekonomický, sociální, environmentální a místní) a pohovoříme o strategiích takových firem, aby byly dlouhodobě udržitelné.

Součástí semináře bude exkurze po environmentálně a sociálně prospěšných aktivitách Toulcova dvora.
Přihlásit se můžete na tomto mailu: marketa.vinkelhoferova@tessea.cz.

Kapacita účastníků je omezena na 10 osob, vyčkejte tedy na pozvánku emailem, bez ní nebude možné se semináře účastnit. Poslední slovo při výběru účastníků má lektorka.

Seminář proběhne v rámci projektu MPSV ČR Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.


Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.