MPSV

  datum konání: 7. 10. 2021

Brno - Integrační podpora v sociálních podnicích, představení integrační práce, dobrá praxe, metody IP a dopady IP do firemního prostoru

KDE: sociální podnik Comdata PRO s.r.o., Veveří 102, 602 00 Brno
KDY: 7.10. 2021 od 9,00 do 15,00
 
KDO: Lektor Mgr. Stanislav Hyrák, oblast specializace: založení a provozování sociálního podniku, fundraising, psychosociální podpora v sociálních podnicích a práce s cílovou skupinou znevýhodněných osob. Spolupráce se subjekty a institucemi na místní i regionální úrovni.
 
CO: Na semináři se účastníci seznámí s integrační podporou v sociálních firmách, jako jednou z hlavních aktivitou při naplňování sociálního principu v podniku. Na příkladech dobré praxe poznají dopad integrační práce na znevýhodněné zaměstnance, ale současně na vedení firmy a celý firemní kolektiv, poznají metody a formy práce. Zaměříme se na motivaci k integrační práci v celém spektru firemních procesů.
 
 
Kontaktní osoba: Ivana Smejkalová, ivana.smejkalova@comdatapro.cz, tel: 777 970 288
 
Seminář není zpoplatněný.
Seminář proběhne v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.
 
 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.