MPSV

  datum konání: 3. 6. 2020

Seminář Firemní kultura – budování firemních hodnot uvnitř i ven z firmy

Máte úspěšný sociální podnik, síť odběratelů, zakázky a spokojené zaměstnance, kteří se neumí představit, že pracují pro někoho jiného? Nejen pro vás otevíráme workshop s tématem budování dobrého jména a vztahů se zákazníky i se zaměstnanci.

KDY: 3.6. 2020, 9.00 – 15.00 hodin

KDE: budova MPSV, Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 2 - Nové Město, zasedací místnost č.323
LEKTORKA: Bohdana Kašparová, expertka marketingové a interní komunikace v Projektu České sociální podnikání pokračuje.

OBSAH:
Spokojený zaměstnanec je ideálním šiřitelem dobrého jména společnosti a základním komunikačním médiem pro získávání nových zaměstnanců z jeho sociální skupiny. Podíváme se na to, jak můžeme zajistit, aby předával pozitivní sdělení a sdílel firemní hodnoty podniku nejen na pracovišti, ale také ve svém okolí. Budeme mluvit o tom, jak nastavit firemní hodnoty tak, aby se s nimi zaměstnanci ztotožnili a co dále potřebují, aby byli loajální a angažovaní.

Budeme se zabývat informačními kanály a komunikačními toky uvnitř firmy, řekneme si o motivaci a angažovanosti zaměstnanců vzhledem k jejich informovanosti a jejich zapojení do budování firemní kultury na pracovišti i možností, jak představit firemní kulturu veřejnosti.

Poukážeme na sílu a synergii týmové spolupráce, etiku a etiketu v pracovním týmu a probereme 4K v týmové komunikaci – koncentrace, kooperace, kreativita, komunikace.

PROČ PŘIJÍT: Budovat loajalitu zaměstnanců a získávat nové pracovní síly jejich prostřednictvím je nejefektivnější způsob posilování pracovních týmů. Dozvíte se možnosti, jak na to a získáte nové pohledy na vnímání sociálního podniku veřejností.

 

REGISTRACE

 

Kontaktní osoby na případné dotazy:
sarka.vokalova@mpsv.cz, tel: 770 116 520
gabriela.kurkova@mpsv.cz, tel: 770 116 519

Vzhledem k omezené kapacitě místnosti neváhejte s registrací.

Seminář není zpoplatněný.

Seminář proběhne v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2020 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.