Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje

Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje

Projekt se zaměřuje na rozvoj podpůrné sítě lokálních konzultantů, odborných poradců a možností stáží pro začínající nebo rozvíjející se sociální podnikatele. Navazuje na předchozí projekt, který běžel od 2012 do 2015 a který nastartoval regionální síť konzultantů a expertů MPSV. V rámci projektu bude také rozvíjen webový portál o sociálním podnikání a sociální ekonomice v ČR, který je zdrojem informací nejen pro sociální podniky, ale i pro širokou veřejnost v ČR (www.ceske-socialni-podnikani.cz).

Projekt běží od 1.ledna 2017 do 30.listopadu 2021.

V rámci projektu běží několik důležitých klíčových aktivit.

  • Jednou z nich je odborné poradenství v regionech prostřednictvím již zmíněné sítě lokálních konzultantů. Lokální konzultanti poskytují konzultace v oblasti sociálního podnikání budoucím nebo současným zaměstnavatelům v oblasti sociálního podnikání, seznamují s praktickým chodem sociálního podniku a sdílí praktické zkušenosti, poskytují informace k založení sociálního podniku a k podnikatelským záměrům, předávají kontakty na relevantní subjekty v regionu. Součástí aktivit nejsou konzultace k administraci či přípravě projektových žádosti do OPZ. V rámci projektu by měla fungovat síť cca 16 lokálních konzultantů. Konzultace mohou být poskytování jak individuálně, tak i formou hromadných seminářů v rámci jednotlivých regionů. Lokální konzultanti budou v rámci svých aktivit zájemce také informovat (ve spolupráci s odborníky z projektu Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek), i o možnostech zadávání ve vztahu k sociálnímu podnikání, které ve společném spojení nabízí efektivní synergii.

 

  • Součástí projektu je i odborné poradenství prostřednictvím sítě expertů, kteří poskytují specializovanou poradenskou činnost v oblastech krizového řízení organizace, managementu, gastropodnikání, nastavení efektivní marketingové strategie, cash flow, personalistiky, zajištění udržitelnosti podnikání a pracovních míst po skončení finanční podpory, získávání zakázek, prací s cílovými skupinami atd. Jejich aktivity budou směřovat jak k stávajícím podnikům, tak i k těm, kteří jsou na začátku a hledají optimální předmětu podnikání nebo např. potřebují pomoc s podnikatelským plánem.

 

  • Další důležitou aktivitou projektu jsou stáže v sociálních podnicích. Smyslem stáží je přenos informací o fungování sociálních podniků a zvýšení kompetencí pro založení nebo řízení sociálních podniků a práce s cílovou skupinou (znevýhodněnými osobami). Dále pak poskytnutí reálného vhledu do sociálního podnikání a navazování kontaktů/síťování je pro rozjíždějící se podnik velmi cenné. Stáž může být uskutečněna ve vybraném sociálním podniku, či v neziskové organizaci věnující se problematice sociálního vyloučení, integrace na trh práce či osobám se zdravotním či sociálním znevýhodněním za účelem nabytí zkušeností s prací s cílovou skupinou. V odůvodněném případě může být stáž poskytnuta i v tzv. běžném podniku v ČR. V rámci předchozího projektu bylo uzavřeno celkem 60 smluv o stáži s 94 osobami v celkovém rozsahu 244 dní.

 

Zájemci o stáže mají k dispozici Adresář sociálních podniků zveřejněný na našich stránkách a mohou se na zde zveřejněné sociální podniky obracet a stáž si předběžně domlouvat. Stáž je honorovaná 3 000 Kč/den pro sociální podnik.

Všechny potřebné informace ke stážím (pracovní postup, smlouva, zpráva o průběhu stáže) naleznete zde.

 

Informační leták projektu naleznete zde

 

Kontakty na realizační tým:

Mgr. Šárka Vokálová

Šárka Vokálová garant

Mgr. Gabriela Kurková

Expert maistreaming MPSV Gabriela Kurkova

Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti, Karlovo náměstí 1, Praha 2
www.mpsv.cz

E-maily a telefony: sarka.vokalova@mpsv.cz, 770 116 519,   gabriela.kurkova@mpsv.cz, 770 116 520

 

Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.

 

 

 

 

Pokud vás zajímají další informace k projektu, zanechte nám váš e-mail a co vás konkrétně zajímá. Ozveme se vám.

Vaše zpráva
Please enter your email!
Napište vaši zprávu

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2021 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.