Financování


Integrovaný regionální operační program IROP

Dne 31. července 2019 Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) vyhlásil ve specifickém cíli 2.2 „Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání“ výzvu č. 90 „Sociální podnikání pro KPSVL“ s alokací 60 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

Podpořeny mohou být pouze projekty v území se schválenou strategií pro Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (viz příloha č. 3 Specifických pravidel).

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky
S případnými dotazy na věcné zaměření projektu se obracejte na Centrum pro regionální rozvoj ČR, které zajišťuje konzultace k výzvám IROP - http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/ . S dotazy ohledně získání povinného potvrzení Agentury pro sociální začleňování o souladu projektu předkládaného do výzvy IROP se schváleným Strategickým plánem sociálního začleňování nebo Tematickým akčním plánem se prosím obracejte na Mgr. Terezu Vaňkovou, vankova.tereza@vlada.cz. Žadatelům doporučujeme se ohledně informací ke konkrétnímu území spojit s lokálním konzultantem příslušné lokality, jejich kontaktní údaje jsou k dispozici na adrese https://www.socialni-zaclenovani.cz/lokality/ .

Dokumentaci výzvy naleznete na webu: http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-90-Socialni-podnikani-pro-KPSVL 


Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.