Financování


OP Zaměstnanost

AKTUÁLNĚ VÝZVA Podpora sociálního podnikání (1) Číslo: 024

Platnost od: 20. 9. 2022 10:00

Platnost do: 20. 10. 2023 10:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 20. 9. 2022 10:00

Alokace v Kč: 350 000 000

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Priorita: 2 Sociální začleňování

Specifický cíl: 2.1 Aktivní začleňovaní

 

Soubory ke stažení:

Text výzvy č. 024
Příloha č. 1 podnikatelský plán
Příloha č. 1 finanční plán
Příloha č. 2 sada rozpoznávacích znaků sociálního podniku

Více informací naleznete zde.

 

Výzva č.129 na podporu sociálního podnikání byla ukončena v červnu 2019. MPSV zahájilo další vlnu podpory sociálního podnikání - úvěry

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zajistilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) výraznou finanční pomoc pro sociální podnikatele, kteří budou díky zvýhodněnému úvěru a poradenství moci rozšířit aktivity svých podniků. Na nový „finanční nástroj“ je z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) nově alokováno 400 mil. Kč.

K uzavření smlouvy došlo 30. července 2019. Za MPSV svůj podpis připojila náměstkyně Sekce evropských fondů a mezinárodní spolupráce Martina Štěpánková, ČMZRB byla zastoupena předsedou představenstva Jiřím Jiráskem. Jedná se o novou formu financování v rámci OPZ, která doplňuje klasickou dotační podporu. Ta pro oblast sociálního podnikání skončila v polovině roku 2019, kdy byla poslední možnost žádat o podporu na projekty naplánované do roku 2021. Úvěry z OPZ bude možné čerpat do roku 2023. Využití této formy podpory sociálního podnikání MPSV předpokládá i v navazujícím programovém období.

Samozřejmostí nového finančního nástroje je bezplatné poradenství ve fázi přípravy i realizace projektu. Cílem je podpořit úspěšnost žadatelů a následně hladký průběh projektových aktivit i splácení úvěru. Zajišťovat jej budou pracovníci MPSV i ČMZRB, a to tak, že zájemcům vysvětlí koncept sociálního podnikání, pomohou s tvorbou podnikatelského a finančního plánu, nabídnou informace z oblasti krizového managementu, marketingu či práva, v případě potřeby také vysvětlí možnosti při splácení úvěru.

Úvěry do výše 25 mil. Kč budou poskytovány za výhodnějších podmínek, než je zvykem v případě komerčních úvěrů. Sociálním podnikatelům bude nabídnuta úroková sazba od 0 % p.a., délka splatnosti bude až 10–12 let s možností odkladu první splátky až na 36 měsíců.

První výzva k předkládání projektů bude vyhlášena nejpozději 30. září 2019. O úvěry budou moci sociální podnikatelé z celé ČR včetně hl. m. Prahy žádat od 1. prosince 2019. Výzvu i veškeré další informace včetně kontaktních údajů naleznou zájemci o úvěr na stránkách ČMZRB www.cmzrb.cz.

 

 

Podpora sociálního podnikání v rámci výzvy pro Místní akční skupiny (MAS)

V rámci investiční priority 2.3 OPZ Komunitně vedený místní rozvoj jsou podporovány dva typy sociálních podniků:

  • integrační sociální podnik
  • environmentální sociální podnik

 

Podmínky podpory integračních sociálních podniků vycházejí ze zkušeností z výzev vyhlašovaných v rámci investiční priority 2.1 OPZ, environmentální sociální podniky jsou v OPZ podporovány nově. Společensky prospěšný cíl environmentálního sociálního podniku musí být orientován lokálně a environmentálně (viz např. Moštárna Hostětín). Nově je podporováno rovněž sociální podnikání v oblasti zemědělské prvovýroby, kde je však podpora de minimis výrazně nižší.

Výzva pro MAS byla vyhlášena v dubnu 2016, je otevřená do konce roku 2021 a je určena místním akčním skupinám, které prošly standardizací a mají schválenou Strategii CLLD. Pokud se místní akční skupina rozhodne podporovat na svém území sociální podnikání, potom podpora vzniku a rozvoje nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání musí být obsažena v programovém rámci OPZ příslušné SCLLD. Místní akční skupiny následně vyhlašují vlastní výzvy, v rámci kterých může být podpora sociálního podnikání zahrnuta. Sledujte informace pro místní akční skupiny uveřejňované zde.

Doporučujeme žadatelům při přípravě projektů konzultovat projektové záměry s projektovými manažery MPSV a podnikatelské plány s lokálními konzultanty MPSV.

Konzultace projektových záměrů:

Mgr. Gabriela Melková (gabriela.melkova@mpsv.cz, 221 922 163) 

Mgr. Karel Gregor (karel.gregor@mpsv.cz, 221 925 637).

Dotazy je možné také zasílat na Fórum ESF: https://www.esfcr.cz/prehled do klubu 03_16_047 Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje.

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL). Výzvy jsou již ukončeny a byly určeny pro obce spolupracující s Agenturou pro sociální začleňování, v rámci dané výzvy realizují obce svůj Strategický plán sociálního začleňování. V rámci těchto výzev byly podporovány nové podnikatelské aktivity integračních sociálních podniků.
· Výzva č. 26 byla určena pro tyto obce: Ostrava, Krnov, Osoblažsko, Odry, Kadaň, Roudnice n/L, Dubí, Chodov, Obrnice, Štětí
· Výzva č.42 byla určena pro tyto obce: České Velenice, Brno, Bruntál, Frýdlantsko, Jesenicko – Mikulovice, Klášterec – Vejprty, Kolín, Litvínov, Moravský Beroun, Poběžovice, Příbram, Ralsko, Slaný, Velké Hamry, Žlutice.

Informace k výzvám jsou zveřejněny na www.esfcr.cz.


Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení sociálního podnikání
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Projekt Rozvoj ekosystému sociálního podnikání
Tel.: 770 116 520
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2024 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.