Financování


Sociální bankovnictví ČS

Sociální bankovnictví ČS

Sociální bankovnictví České spořitelny je program, který má za cíl přinést speciální péči, pozornost a financování firmám a neziskovkám se sociálním přesahem, umožnit jim tak růst a rozšiřovat svoji nabídku a pozitivní dopad na českou společnost.

Za tímto účelem nabízí individuální přístup, mentoring a koučing při rozvoji projektů a možnost zapojit se do jednoho z akceleračních programů.

Sociální bankovnictví je vytvořeno pro organizace, které zaměstnávají nebo pracují s následujícími skupinami lidí, případně jim poskytují služby:

  • Lidé se zdravotním postižením - mentálním, fyzickým, kombinovaným či jiným.
  • Lidé se sociálním znevýhodněním, např. z vyloučených lokalit, bojující se závislostí, bez přístřeší, propuštění z výkonu trestu, mladí dospělí z dětských domovů, samoživitelé a samoživitelky s nezletilými dětmi, osamělí senioři a osamělé seniorské páry.
  • Lidé jinak obtížně zaměstnatelní - ve věkové skupině 55+, nezaměstnaní více než 12 měsíců, matky/otcové po rodičovské dovolené, po dlouhodobé péči o blízkou osobu a další.

 

Více informací naleznete zde.

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2021 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.