Financování


Odborníka na rok pro sociální podnik

Odborníka na rok pro sociální podnik

Do programu zapojují neziskové organizace a sociální podniky se sídlem v České republice, které mají projektový záměr, pro jehož realizaci potřebují experta se specifickými kompetencemi. Nezisková organizace, v níž je projekt realizován, musí vykonávat společensky prospěšnou činnost, která má doložitelné výsledky a transparentní financování.

Do programu Rok jinak se pak, na druhé straně, mohou hlásit lidé z byznysu a státní sféry, kteří chtějí dát své kariéře nový směr a propojit své dosavadní zkušenosti a know-how s neziskovými projekty, jejichž cílem je dosažení pozitivní společenské změny využitím moderních informačních a komunikačních technologií. Součástí nových řešení v rámci projektů mohou být aplikace, využití dat, sítí, internetu věcí nebo i jiná technologická řešení, která mají ambici pomoci minimálně 1 000 uživatelům. Klíčové pro udržitelnost těchto nových řešení je přenos know-how mezi grantisty a pracovníky z neziskových organizací a zvyšování inovačního potenciálu neziskových organizací (tzv. capacity building). Program je unikátní v tom, že grantistům hradí roční mzdu ve výši, na kterou byli z předchozího zaměstnání zvyklí.

Více informací naleznete zde.


Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

eumpsv

Copyright 2023 © Ministerstvo práce a sociálních věcí, Rozvoj ekosystému sociálního podnikání (RESP), registrační číslo - CZ.03.02.02/00/22_004/0001397.