Hledání

Sociální podnikání

0


Ordering:
20. 5. 2014

Rozhovor: Georg Schön, ASHOKA, Fellowship Coordinator Austria & CEE

Georgi, mohl by ses pokusit porovnat země Střední Evropy s ohledem na rozvoj sociálního podnikání?

Tak tato otázka je mi velmi blízká, neboť se bezprostředně týká mé hlavní pracovní náplně v Ashoka. V zemích Střední Evropy je na sociální podniky nahlíženo podobně jako v Rakousku. Jako na WISE, na podniky, jež primárně slouží...

více
16. 5. 2014

„Těžkou“ němčinu překládají do „lehké“

Bezbariérovost je dnes často skloňovaný pojem. Všechny nově stavěné nebo rekonstruované veřejné budovy musí splňovat přesně stanovená kritéria, aby se v nich mohli bez problémů pohybovat jak zdraví, tak i fyzicky postižení občané.

Rakouský sociální podnik atempo se sídlem ve Štýrském Hradci se věnuje odstraňování bariér v mnohem širším měřítku....

více
13. 5. 2014

Flandria

Sociální podnik Flandria ve městě Inowrocław byl založen v roce 1997. Nabízí služby lékařské péče a představuje tak alternativu veřejné lékařské péče. Díky sociálnímu podniku Flandria si mohou lidé v Inowrocławi dopřát levné lékařské vyšetření, nechat se bezplatně ošetřit zdravotní sestrou, za nízkou cenu si zapůjčit zdravotní nebo rehabilitační...

více
5. 5. 2014

Community Houses

Inovativní způsob, jak pomoci osobám bez přístřeší ještě jinak, než jim nabídnout stravu, ubytování a práci. Jaký? Pomoci jim ještě v jedné, velice důležité věci – obnovit rodinné a společenské vazby. Naučit je odpovědnosti za svůj vlastní život, naučit je vypořádávat se s životními kotrmelci. Naučit je, jak si organizovat svůj čas a jak...

více
16. 4. 2014

Grudziądz Caritas Centre

Organizace Grudziądz Caritas Centre se nachází ve městě Grudziądz. Kromě mnoha jiných  aktivit úspěšně provozuje cateringové služby na bázi sociálního podnikání – nabízí dělníkům místních stavebních firem a zaměstnancům místních firem příležitost levného stravování; zároveň tím zdravotně znevýhodněním poskytuje příležitost...

více
17. 3. 2014

A&I

A&I je italské sociální družstvo zaměřené na pracovní integraci především znevýhodněných skupin. Je to sociální družstvo typu A (poskytující zdravotní, sociální či vzdělávací služby), které patří do kategorie ONLUS organizací (onlus = akronym pro organizzazioni non lucrative di utilitá sociale – je to forma neziskové organizace zřízené za účelem...

více
11. 2. 2014

Stát a sociální podnikání na Slovensku

Sociální podnikání u našich východních sousedů se v současné době soustřeďuje především na zaměstnávání zdravotně postižených osob. Podniky, které jich zaměstnávají předepsané procento, mohou získat podle zákona o službách zaměstnanosti definovaný status chráněné dílny. Tento zákon definuje rovněž pojem sociálního podniku jako subjektu, který dává...

více
2. 1. 2014

HAND ON HEART

Sociální podnik HAND ON HEART byl založen v roce 2010. Dlouhodobě zaměstnává 3 osoby na plný pracovní úvazek a 6 osob na částečný pracovní úvazek. Založil jej irský sociální podnikatel. Podnik vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním znevýhodněním, které jsou ohroženy dlouhodobou nezaměstnaností. Jedná se o soběstačný sociální podnik, který...

více
16. 12. 2013

MYMIND

Sociální podnik MyMind byl založen v roce 2006. Poskytuje služby na podporu duševního zdraví více než 2000 klientům (dospělým, dětem, adolescentům i firmám) a na stálý pracovní poměr zaměstnává více než 50 profesionálů. Konkrétně se jedná o poskytování těchto služeb:

•    Konzultace s profesionály zaměřující se na duševní zdraví...

více
12. 12. 2013

SPEEDPACK

Sociální podnik SPEEDPACK byl založen v roce 1995. Dlouhodobě zaměstnává 14 kmenových zaměstnanců a 50 osob v tréninkovém programu. Podnik vznikl na základě dlouhodobé spolupráce mezi irskou neziskovou organizací (nadací), místními podnikateli a státními úřady.

Speedpack poskytuje zaměstnání a tréninkový program dlouhodobě nezaměstnaným osobám. Provozuje několik...

více
9. 12. 2013

FLEDGLINGS

Sociální podnik (síť jeslí) Fledglings byl založen roku 2007. Jádro organizace tvoří 4 kmenoví zaměstnanci (na plný pracovní úvazek) a dále 51 zaměstnanců pracujících v přímé péči v jeslích. Podnik Fledglings vznikl v rámci vzdělávacího centra a centra pro sociální podnikání AnCosán.  

Fledglings je nezisková, společensky prospěšný podnik založený...

více
6. 12. 2013

UrOburo 2

Na počátku všech aktivit byla sounáležitost a soucit s lidmi. Projekt začal 1998 sběrem obnošených oděvů, následovaly v roce 1999 kurzy zlatnictví, až v roce 2002 oficiálně vzniklo sociální družstvo Město a zdraví a speciální ateliér UrOburo.
Mají vlastní Školu zlatnictví, v níž se pravidelně učí 3-4 žáci, snaží se o co nejlepší a nejvhodnější integraci...

více

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Schovat hledání u zahraničních zkušeností

Copyright 2018 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.