Adresář sociálních podniků

Dobrý den, ke dni 29.10. byla ukončena možnost účasti v dotazníkovém šetření sociálních podniků. Vzhledem k tomu, že během měsíce listopadu bude docházet i k změně adresáře sociálních podniků není nyní možnost vkládat nové ani upravovat stávající. To bude možno až v prosinci 2019. Sledujte náš web, případně pro info pište na gabriela.kurkova@mpsv.cz.

OZS sociální podnik s.r.o.

www.ozs.cz

Novosady 627, 76861 Bystřice pod Hostýnem (Zlínský krajOlomoucký kraj)

739202428Co děláme?

Snažíme se rozvíjet místní aktivity, propojovat veřejnou správu, neziskový a komerční sektor a být příkladem společenské odpovědnosti. Pro naše zaměstnance hledáme uplatnění dle jejich schopností. Zpracováváme žádosti o dotace, administrujeme projekty, vytváříme nové pracovní místa. SPOLUPRACUJEME!

 

Proč je náš podnik sociální?

Naplňujeme sociální, enviromentální a ekonomický princip v každodenním životě.
oblast podnikání:

Dekorativní výroba, sklo a keramika, Digitalizace, kopírování, kancelářské práce a výroba, Dřevozpracování, dřevovýroba, papírnictví, Informační technologie a služby, Kulturní management a služby, Poradenství a podpora podnikání, Prodej (obecně), Výroba obalů, balící činnost, Zábava a volný čas, turistický ruch, Zprostředkovatelské služby,


společenská prospěšnost:

oblast životního prostředí a ekologie, rozvoj místního společenství, oblast rovných příležitostí (zejména zaměstnávání znevýhodněných), sociální oblast (poskytování sociálního poradenství a sociální pomoci, např. znevýhodněným zaměstnancům), kulturní oblast,


zaměstnávané osoby:

lidé se zdravotním postižením, mládež a mladí dospělí v obtížné životní situaci, lidé bez přístřeší a po výkonu trestu, lidé se závislostmi, etnické menšiny, dlouhodobě nezaměstnaní, lidé pečující o rodinné příslušníky, oblast životního prostředí a ekologie, rozvoj místního společenství, oblast rovných příležitostí (zejména zaměstnávání znevýhodněných), sociální oblast (poskytování sociálního poradenství a sociální pomoci, např. znevýhodněným zaměstnancům), kulturní oblast,

právní forma: s.r.o.


rok založení: 2015


poskytování náhradního plnění: ano

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2019 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.