Adresář sociálních podniků

Dobrý den, ke dni 29.10. byla ukončena možnost účasti v dotazníkovém šetření sociálních podniků. Vzhledem k tomu, že během měsíce listopadu bude docházet i k změně adresáře sociálních podniků není nyní možnost vkládat nové ani upravovat stávající. To bude možno až v prosinci 2019. Sledujte náš web, případně pro info pište na gabriela.kurkova@mpsv.cz.

Centrum finanční gramotnosti, o.s.

www.cefig.cz       

Vítězovská 3, 28101 Velim (Středočeský kraj)

607861035Co děláme?

CEFIG je neziskovou organizací, která dává mladým lepší start do života. Využíváme především školení finanční gramotnosti na základních a středních školách a populárně - naučné články na webu www.cefig.cz

 

Proč je náš podnik sociální?

Jediným cílem organizace je obecně prospěšná činnost - šíření finanční gramotnosti. Veškerý zisk je reinvestován do činnosti společnosti a naplnění cíle.
oblast podnikání:

Vzdělávání, rekvalifikace,


společenská prospěšnost:

oblast rovných příležitostí (zejména zaměstnávání znevýhodněných), jiná,


zaměstnávané osoby:

dlouhodobě nezaměstnaní, oblast rovných příležitostí (zejména zaměstnávání znevýhodněných), jiná,

právní forma: o.s.


rok založení: 2012


poskytování náhradního plnění: ne

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2019 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.