Adresář sociálních podniků

Z technických důvodů není možné zakládat záznamy do Adresáře SP, obnovení bude v druhé půlce ledna 2020. Děkujeme za pochopení.

Skládanka

www.skladanka.wbs.cz  

Vodní 4201, 76001 Zlín (Zlínský kraj)

774958197Co děláme?

Vytváříme chráněná pracovní místa, zaměstnáváme osoby s mentálním a zdravotním postižením, prezentujeme vlastní činnost a prodej výrobků, socializujeme, vzděláváme, začleňujeme na trh práce apod.

 

Proč je náš podnik sociální?

Momentálně zaměstnáváme 3 znevýhodněné osoby, vytváříme nová chráněná pracovní místa pro dalších minimálně 7 postižených zaměstnanců a to na dobu minimálně dvou let.
oblast podnikání:

Dekorativní výroba, sklo a keramika, Pohostinství a ubytování, Prodej (obecně), Textilní výroba, oděvní výroba, obuv, Výroba obalů, balící činnost, Vzdělávání, rekvalifikace,


společenská prospěšnost:

oblast životního prostředí a ekologie, rozvoj místního společenství, oblast rovných příležitostí (zejména zaměstnávání znevýhodněných), sociální oblast (poskytování sociálního poradenství a sociální pomoci, např. znevýhodněným zaměstnancům),


zaměstnávané osoby:

lidé se zdravotním postižením, etnické menšiny, dlouhodobě nezaměstnaní, lidé pečující o rodinné příslušníky, oblast životního prostředí a ekologie, rozvoj místního společenství, oblast rovných příležitostí (zejména zaměstnávání znevýhodněných), sociální oblast (poskytování sociálního poradenství a sociální pomoci, např. znevýhodněným zaměstnancům),

právní forma: jiná


rok založení: 2011


poskytování náhradního plnění: ne

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2020 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.