Adresář sociálních podniků

Dobrý den, ke dni 29.10. byla ukončena možnost účasti v dotazníkovém šetření sociálních podniků. Vzhledem k tomu, že během měsíce listopadu bude docházet i k změně adresáře sociálních podniků není nyní možnost vkládat nové ani upravovat stávající. To bude možno až v prosinci 2019. Sledujte náš web, případně pro info pište na gabriela.kurkova@mpsv.cz.

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. p. s.

www.centrumrozvoje.eu  

Křenkova 477, 55203 Česká Skalice (Královehradecký kraj)

491 451 136Co děláme?

Obecně prospěšná společnost Centrum rozvoje Česká Skalice od roku 2003 provozuje vzdělávací středisko Vilu Čerych. Kromě služeb s tím spojených zajišťuje další osvětové, vzdělávací a kulturní aktivity. Od roku 2008 provozuje Regionální informační centrum, ve kterém se nachází turistické informační.

 

Proč je náš podnik sociální?

Uplatňujeme demokratické rozhodování uvnitř podniku. Podnikání založené na základě veřejné potřeby. Provozujeme vzdělávací středisko Vila Čerych, které přispívá k rozvoji občanské společnosti, jsme nezávislý na veřejných či jiných institucích atd..
oblast podnikání:

Poradenství a podpora podnikání, Zábava a volný čas, turistický ruch, Zprostředkovatelské služby,


společenská prospěšnost:

oblast životního prostředí a ekologie, rozvoj místního společenství, kulturní oblast,


zaměstnávané osoby:

dlouhodobě nezaměstnaní, další, oblast životního prostředí a ekologie, rozvoj místního společenství, kulturní oblast,

právní forma: o.p.s.


rok založení: 2003


poskytování náhradního plnění: ne

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2019 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.