Adresář sociálních podniků

Z technických důvodů není možné zakládat záznamy do Adresáře SP, obnovení bude v druhé půlce ledna 2020. Děkujeme za pochopení.

SECONDHELP (Plzeň)

www.secondhelp.cz

Prokopova 17, 30100 Plzeň (Plzeňský kraj)

732372765Co děláme?

Provoz sociálního podniku SECONDHELP vychází z poslání a cílů organizace MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s., která je držitelem franšízových práv a provoz dalších provozoven nemůže být s nimi v rozporu. Provozování SECONDHELPu stojí na 3 pilířích. 1. Prodej použi

 

Proč je náš podnik sociální?

Provozování SECONDHELPu stojí na 3 pilířích.
1. Prodej použitých oděvů ze zahraničí ve vysoké kvalitě produktu a s tím spojené služby za přiměřenou cenu.
2. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
3. Dlouhodobá samofinancovatelnost
oblast podnikání:

Prodej (obecně),


společenská prospěšnost:

oblast rovných příležitostí (zejména zaměstnávání znevýhodněných),


zaměstnávané osoby:

lidé se zdravotním postižením, oblast rovných příležitostí (zejména zaměstnávání znevýhodněných),

právní forma: o.p.s.


rok založení: 2007


poskytování náhradního plnění: ne

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2020 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.