Adresář sociálních podniků

Dobrý den, ke dni 29.10. byla ukončena možnost účasti v dotazníkovém šetření sociálních podniků. Vzhledem k tomu, že během měsíce listopadu bude docházet i k změně adresáře sociálních podniků není nyní možnost vkládat nové ani upravovat stávající. To bude možno až v prosinci 2019. Sledujte náš web, případně pro info pište na gabriela.kurkova@mpsv.cz.

Osvětová beseda o.p.s.

www.osvetovabeseda.cz

Táborská 15, 14000 Praha (Hlavní město Praha)

261214221Co děláme?

Obecně prospěšná společnost Osvětová beseda je nezisková organizace, která se zabývá organizací osvětových přednášek a besed o obecně prospěšných tématech týkajících se zdravotní osvěty a prevence, prosazování rovných příležitostí, ochrany spotřebitelských zájmů a dalších.

 

Proč je náš podnik sociální?

Organizujeme osvětové přednášky a besedy o obecně prospěšných tématech týkajících se zdravotní osvěty a prevence i dalších témat zdarma.
oblast podnikání:

Vzdělávání, rekvalifikace, Zprostředkovatelské služby, Ostatní,


společenská prospěšnost:

oblast životního prostředí a ekologie, oblast rovných příležitostí (zejména zaměstnávání znevýhodněných), jiná,


zaměstnávané osoby:

další, oblast životního prostředí a ekologie, oblast rovných příležitostí (zejména zaměstnávání znevýhodněných), jiná,

právní forma: o.p.s.


rok založení: 2012


poskytování náhradního plnění: ne

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2019 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.