Adresář sociálních podniků

Z technických důvodů není možné zakládat záznamy do Adresáře SP, obnovení bude v druhé půlce ledna 2020. Děkujeme za pochopení.

Květná Zahrada, o.s.

www.kvetnazahrada.cz  

Květná 40, 572 01 Polička (Pardubický kraj)

723089261Co děláme?

Občanské sdružení Květná zahrada založilo a provozuje dům Na půl cesty Květná jako sociální službu "Domy na půl cesty" podle zákona o sociálních službách. Od roku 2010 se také věnujeme sociálnímu podnikání.

 

Proč je náš podnik sociální?

Cílová skupina, se kterou pracujujeme v sociálních službách (mladí lidé 18-26 let) potřebuje pracovat. Získání pracovních návyků je pro jejich úspěšný budoucí život jedním ze základních předpokladů. Jsme často jejich prvními zaměstnavateli.
oblast podnikání:

Dřevozpracování, dřevovýroba, papírnictví, Informační technologie a služby, Pohostinství a ubytování, Poradenství a podpora podnikání, Vzdělávání, rekvalifikace, Zahradnické služby, úprava zeleně, údržba nemovitostí a úklidové práce,


společenská prospěšnost:

oblast životního prostředí a ekologie, rozvoj místního společenství, oblast rovných příležitostí (zejména zaměstnávání znevýhodněných), sociální oblast (poskytování sociálního poradenství a sociální pomoci, např. znevýhodněným zaměstnancům), kulturní oblast,


zaměstnávané osoby:

mládež a mladí dospělí v obtížné životní situaci, lidé bez přístřeší a po výkonu trestu, etnické menšiny, dlouhodobě nezaměstnaní, lidé pečující o rodinné příslušníky, oblast životního prostředí a ekologie, rozvoj místního společenství, oblast rovných příležitostí (zejména zaměstnávání znevýhodněných), sociální oblast (poskytování sociálního poradenství a sociální pomoci, např. znevýhodněným zaměstnancům), kulturní oblast,

právní forma: o.s.


rok založení: 2005


poskytování náhradního plnění: ne

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2020 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.