Hledání

Adresář sociálních podniků

0


Spolek Trend vozíčkářů Olomouc

www.trendvozickaru.cz  

Lužická 7, 779 00 Olomouc (Olomoucký kraj)

734442041Co děláme?

Posláním sociálního podniku je dát rovnou pracovní příležitost lidem se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Lidé pracují na našich dvou pracovištích: digitalizace dokumentů a virtuální kancelář.

 

Proč je náš podnik sociální?

Snížení přímé závislosti na vnějších zdrojích. Poskytnutí pracovní příležitost handicapovaným lidem a to nejen s fyzickým postižením.
oblast podnikání:

Digitalizace, kopírování, kancelářské práce a výroba, Prodej (obecně), Telekomunikace a telemarketing, Drobná průmyslová výroba,


společenská prospěšnost:

oblast rovných příležitostí (zejména zaměstnávání znevýhodněných), sociální oblast (poskytování sociálního poradenství a sociální pomoci, např. znevýhodněným zaměstnancům),


zaměstnávané osoby:

lidé se zdravotním postižením, oblast rovných příležitostí (zejména zaměstnávání znevýhodněných), sociální oblast (poskytování sociálního poradenství a sociální pomoci, např. znevýhodněným zaměstnancům),

právní forma: jiná


rok založení: 2008


poskytování náhradního plnění: ano

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2019 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.