Adresář sociálních podniků

Z technických důvodů není možné zakládat záznamy do Adresáře SP, obnovení bude v druhé půlce ledna 2020. Děkujeme za pochopení.

STAVZEM s.r.o.

www.stavzem.cz

Ke koupališti 944, 742 35 Odry (Moravskoslezský kraj)

605279291Co děláme?

Společnost byla založena v roce 2009 s cílem propojení podnikatelských aktivit se společenskými požadavky na sociální začleňování občanů ze skupin ohrožených sociálním vyloučením. K naplnění smyslu sociálního podnikání budou zaměstnávání pracovníci z romského etnika.

 

Proč je náš podnik sociální?

U předchozího zaměstnavatele jsem dělal v chráněné dílně a to mě motivovalo k založení vlastního sociálního podniku. V mém okolí je spousta lidí, kteří takto postavený podnik potřebují k zajištění si základních životních podmínek.
oblast podnikání:

Stavebnictví a řemesla, Zahradnické služby, úprava zeleně, údržba nemovitostí a úklidové práce,


společenská prospěšnost:

rozvoj místního společenství, oblast rovných příležitostí (zejména zaměstnávání znevýhodněných), sociální oblast (poskytování sociálního poradenství a sociální pomoci, např. znevýhodněným zaměstnancům),


zaměstnávané osoby:

lidé bez přístřeší a po výkonu trestu, etnické menšiny, dlouhodobě nezaměstnaní, rozvoj místního společenství, oblast rovných příležitostí (zejména zaměstnávání znevýhodněných), sociální oblast (poskytování sociálního poradenství a sociální pomoci, např. znevýhodněným zaměstnancům),

právní forma: s.r.o.


rok založení: 2009


poskytování náhradního plnění: ne

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2020 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.