Poradenství


PPSD Personální a poradenské družstvo

Kontaktní osoba: Ing. Vojtěch Miler
Telefon: 602 782 337
E-mail: ppsd@atlas.cz
Region působnosti: celá ČR
www.ppsd.eu

Družstvo bylo založeno v roce 2008 a jeho hlavní náplní činnosti je pomoc při zakládání nových sociálních podniků a řešení problémů podniků již fungujících. Hlavní metodou pomoci je poradenství, mentoring a vzdělávání. Významnou oblastí činnosti je propagace sociálního podnikání a to především v cílové skupině osob s hendikepem, které se obtížněji uplatňují na trhu práce. Další cílové skupiny, se kterými spolupracujeme, jsou nestátní neziskové organizace s potenciálem založení sociálního podniku a společensky odpovědní podnikatelé. Od počátku naší činnosti se naše aktivity soustředily také na obce a regiony, jako potenciální podporovatele a zakladatele sociálních podniků, se kterými aktuálně spolupracujeme při tvorbě strategií komunitně vedeného místního rozvoje v oblasti sociálního podnikání.

Rok založení: 2008

Zkušenosti:
- motivační kurzy k zahájení sociálního podnikání, tvorba vizí sociálních podniků, zpra cování podnikatelských plánů a žádostí o dotaci
- pomoc při založení a řízení sociálních podniků - zvyšování jejich ekonomické výkonnosti při respektování specifik sociálního podnikání
- zpracování strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS - oblasti sociálního podnikání a komplexní podpora obcí při zakládání obecních sociálních druž stev.

Reference: Podrobně na www.ppsd.eu 

Stakeholdeři:
Úřady práce, KÚ JMK, SČMVD, Hospodářské komory, TESSEA, obce a MASky, sociální podniky v JMK.

Zpoplatněné služby:
Dotační poradenství, zpracování podnikatelských záměrů, odborná školení a semináře, zpracování strategií komunitně veden&eac ute;ho místního rozvoje jsou zpoplatněné služby. Ceny jsou dohodnuty individuálně na základě rozsahu a složitosti požadovaných prací, nebo v závislosti na počtu plánovaných účastníků a dalších vyvolaných nákladů. Průměrná používaná hodinová sazba se pohybuje okolo 600,- Kč/hod. (bez DPH)

Hlavními lektory jsou Ing. Vojtěch Miler, Mgr. Renata Čekalová, Ing. Vojtěch Beck, Bc. Pavlína Langerová. Mimo těchto kmenových lektorů využíváme specialisty dle konkrétní potřeby zákazníků.

Služby zdarma:
Úvodní konzultace zájemců o založení nového sociálního podniku v rozsahu 2 hodin.

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení zahraniční zaměstnanosti
Karlovo náměstí 1, Praha 2
Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje
Tel.: 770 116 520/519
Kontaktní osoba:
Gabriela Kurková
Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz 

Copyright 2018 ©

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Podpora sociálního podnikání v ČR, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.