2017 - 03 - 07

AKTUÁLNĚ výzva 129: Podpora sociálního podnikání

Příjem žádostí o podporu byl zahájen 30. 6. 201. K dispozici je 150 000 000 Kč. Oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní neziskové organizace. 

Podpora...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 05 - 06

Desítky zástupců sociálního podnikání se shodly na tom, že jiná ekonomika je možná

24. května se sešlo na 80 účastníků z celé republiky, kteří debatovali a sdíleli zkušenosti v oblasti sociální solidární ekonomiky. Fórum Jiná ekonomika je možná představilo...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 15 - 05

Aktuálně OP Zaměstnanost

Výzva č. 129 na podporu sociálního podnikání  bude vyhlášená 30. 6. 2017.

Vaše projektové žádosti, podnikatelské plány a dotazy týkající se pravidel výzvy můžete...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 21 - 03

Aktuálně Finační nástroje: Veřejná zakázka

Dne 17. 3. 2017 byla vyhlášena zakázka na předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OPZ. Více informací zde.

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Sociální podnikání

Užitečné webové stránky

Název Popis Webové stránky
České
Asociace společenské odpovědnosti Platforma odpovědných firem, subjektů veřejného a neziskového sektoru, sociálních podniků a jednotlivců se zájmem o společenskou odpovědnost a udržitelnost. Asociace společenské odpovědnosti
Komora sociálních podniků Zasazuje se o rozvoj a podporu sociálního podnikání a sociálních podniků a také o navázání spolupráce mezi subjekty jak v České republice, tak v zahraničí. Komora sociálních podniků
Social impact award Impact Hub Praha formou soutěže podporuje mladé lidi s nápady jak řešit společenské a ekologické problémy podnikatelskou cestou. Social impact award
Sociální ekonomika Nabízí možnost workshopů, poradenství a vzdělávání pro NNO, živnostníky, firmy, družstva a zájemce o sociální podnikání na území hl. m. Prahy. Sociální ekonomika
Svaz českých a moravských výrobních družstev Svaz českých a moravských výrobních družstev nabízí ke stáhnutí řadu dokumentů týkající se sociální ekonomiky. SČMVD dokumenty ke stažení
Wikipedia Heslo sociální podnikání na Wikipedii Wikipedia
Zahraniční
Ashoka Ashoka působí v 70 zemích světa a je tak nejrozsáhlejší sítí podporující sociální podnikání. Ashoka Global
CIRIEC CIRIEC je mezinárodní sítí, která se věnuje výzkumu a publikování se zaměřením na veřejnou a sociální ekonomiku a družstva. CIRIEC se těší dlouhé historii, byl založen již v roce 1947. CIRIEC
EMES EMES je mezinárodní výzkumnou sítí věnující se sociálnímu podnikání. kromě výzkumu se věnuje vydávání publikací a vzdělávání. EMES
Global social entrepreneurship network Global social enterpreneurship network je globální sítí usilující o vzájemné učení, sdílení poznatků, metod a nástrojů a v neposlední řadě se snaží být také zdrojem inspirace. GSEN
NESsT Organizace podporuje podniky, které slouží komunitám s nízkým příjmem a omezuje tak jejich zranitelnost. Na stránkách naleznete například definici sociálního podnikání nebo příklady dobré praxe. NESsT
Social Economy Europe Na stránkách Social Economy Europe lze nalézt Chartu sociální ekonomiky společně se členy, kteří Chartu podepsali a další informace o nich. Social Economy Europe

Facebook: Ashoka CZ, Ashoka Global, Agentura pro sociální začleňování, Centrum sociálně orientovaných inovací, Impact Hub Praha, Inovace pro společnost, Nadace Via, NESsT, Nová ekonomika, Projekt Sociální ekonomika, Social impact award, Společenská odpovědnost firemSpolečensky prospěšné podnikáníTrast pro ekonomiku a společnost