2017 - 03 - 07

AKTUÁLNĚ výzva 129: Podpora sociálního podnikání

Příjem žádostí o podporu byl zahájen 30. 6. 201. K dispozici je 150 000 000 Kč. Oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní neziskové organizace. 

Podpora...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 05 - 06

Desítky zástupců sociálního podnikání se shodly na tom, že jiná ekonomika je možná

24. května se sešlo na 80 účastníků z celé republiky, kteří debatovali a sdíleli zkušenosti v oblasti sociální solidární ekonomiky. Fórum Jiná ekonomika je možná představilo...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 15 - 05

Aktuálně OP Zaměstnanost

Výzva č. 129 na podporu sociálního podnikání  bude vyhlášená 30. 6. 2017.

Vaše projektové žádosti, podnikatelské plány a dotazy týkající se pravidel výzvy můžete...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 21 - 03

Aktuálně Finační nástroje: Veřejná zakázka

Dne 17. 3. 2017 byla vyhlášena zakázka na předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OPZ. Více informací zde.

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Sociální podnikání

Indikátory pro sociální podniky

Indikátory pro sociální podniky

MPSV definovalo indikátory pro sociální podniky

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR připravilo seznam rozpoznávacích znaků neboli indikátorů, pomocí kterých lze identifikovat sociální podnik. Vznikly dvě sady těchto rozpoznávacích znaků - pro sociální podnik a pro integrační sociální podnik.

Rozpoznávací znaky pro oba typy sociálních podniků jsou definovány v pěti oblastech: veřejně prospěšný cíl, sociální prospěch, ekonomický prospěch, environmentální prospěch a místní prospěch. V každé z těchto oblastí je vymezen jeden nebo několik indikátorů včetně způsobu jejich naplnění. Výstup je k dispozici ke stažení na webu www.ceske-socialni-podnikani.cz.

„V rámci Operačního programu Zaměstnanost bude sociální podnikání podporovanou oblastí. Rozpoznávací znaky pomohou veřejnosti i rezortu s jednoznačnou identifikací podniku, který může být nazván jako sociální,“ uvedl Karel Vít, ředitel odboru implementace fondů EU.

V rámci zakázky, kterou zpracovala v první polovině letošního roku společnost P3 – People, Planet, Profit, o.p.s., vznikly dvě sady těchto rozpoznávacích znaků, a to pro sociální podnik a pro integrační sociální podnik. Ministerstvo práce a sociálních věcí se sociálnímu podnikání dlouhodobě věnuje, z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Integrovaného operačního programu byl zafinancován vznik nových sociálních podniků za více než 500 milionů Kč.

Rozpoznávací znaky byly vytvořeny v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Petr Habáň
tiskový mluvčí


INDIKÁTORY KE STAŽENÍ ZDE.