2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

TZ: P3 uspořádala mezinárodní konferenci TESSEA

2014 - 02 - 06

P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. uspořádala 22.4. 2014 v Národní technické knihovně v Praze závěrečnou konferenci projektu TESSEA získává mezinárodní zkušenosti. Konference byla zaměřena zejména na budoucnost legislativy v ČR a financování sociálního podnikání v programovém období 2014+. Akce se zúčastnilo téměř 130 účastníků z řad členů TESSEA i dalších zájemců o téma sociálního podnikání. Záštitu nad akcí převzala paní senátorka Milada Emmerová.

Ve vládním panelu vystoupili zástupci MPSV, MPO a Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády. Alena Zieglerová z Agentury pro sociální začleňování informovala přítomné o tom, že se začíná připravovat pod gescí ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera ve spolupráci s MPSV a MPO věcný záměr zákona o sociálním podnikání. Zákon v paragrafovém znění má být předložen do vlády ve 4. čtvrtletí 2015 a účinný by mohl být od začátku roku 2017. “Počítáme se vznikem Rady pro sociální ekonomiku. Tento mezirezortní orgán plánujeme ukotvit na Úřadu vlády a počítáme v něm s výrazným zastoupením sociálních podnikatelů a jejich sítí. Při tvorbě legislativy bude TESSEA naším významným partnerem.” Sdělila také, že sociální podnikání bude podporováno v pěti z osmi připravovaných operačních programů.

O legislativě a financování sociálního podnikání diskutovali zástupci Svazu měst a obcí, místních akčních skupin, Pardubického kraje a Centra pro komunitní práci také na regionálním panelu. Na závěr proběhl panel sociálních podnikatelů, kteří doporučili zjednodušit administrativu a pamatovat na to, že předtím, než vstoupí v platnost nové legislativní změny, potřebují mít čas na přípravu.

Zahraniční partneři projektu seznámili přítomné s aktuálním vývojem v oblasti sociálního podnikání v Polsku, Velké Británii, Itálii a s novinkami v Iniciativě pro sociální podnikání Evropské komise. Přítomné zaujala zejména situace v Polsku, které má za sebou podobnou historickou zkušenost a je před ČR napřed.

Na konferenci proběhla na úvod členská schůze TESSEA, na které byl zvolen nový expertní výbor ve složení Petra Francová, Jiří Novák, Jan Palička, Karel Rychtář a Marek Šedivý. Jiří Novák z Fokusu Praha v nově zvoleném výboru zastupuje Platformu sociálních firem, která se začlenila do TESSEA.

Catering na akci zajišťovala sociální firma Café Bazaar.

Projekt je financován z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu ČR.

TESSEA - Tematická síť pro sociální ekonomiku TESSEA – je názorová platforma sdružující jednotlivce, podnikatele, nestátní neziskové organizace, vysoké školy a další instituce, které spojuje společný zájem – prosazovat sociální ekonomiku a sociální podnikání do povědomí laické i odborné veřejnosti. Dále podporuje vznik nástrojů a infrastruktury pro rozvoj sociální ekonomiky. Vznikla v roce 2009 v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky a dnes její činnost TESSEA koordinuje P3 – People, Planet, Profit, o.p.s.

P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. je organizace, která přináší a prosazuje nové a inovativní přístupy v podnikání s pozitivním dopadem na společnost, podporuje sociální a společensky prospěšné podnikání, poskytuje konzultace, pořádá semináře a workshopy a realizuje tematicky zaměřené projekty.

Další informace:
P3 - People, Planet, Profit, o.p.s.
Malátova 659/16, Praha 5 – Smíchov, 150 00
Gabriela Kurková, mainstreaming projektu
Tel.: +420 776 236 792
e-mail: gabriela.kurkova@p-p-p.cz
Web: www.ceske-socialni-podnikani.cz a www.p-p-p.cz