2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Štrasburské prohlášení: Naplňování závazků Evropské unie vůči sociálním podnikům

2014 - 06 - 05

Tisková zpráva, 3. března 2014

Štrasburské prohlášení: Naplňování závazků Evropské unie vůči sociálním podnikům

Na konferenci „Sociální podnikatelé − vyjádřete svůj názor!“, kterou organizovala Evropská komise, Hospodářský a sociální výbor a město Štrasburk ve dnech 16. a 17. ledna 2014, se shromáždilo více než 2000 aktérů: sociálních podnikatelů, pracovníků s rozhodovací pravomocí na evropské, národní a krajské úrovni, akademiků a studentů. Vyměňovali si názory týkající se různých témat z oblasti sociálního podnikání a sociální ekonomiky (veřejná podporay, veřejné zakázky, propagace sociálních podniků, financování ...) a vyzdvihli význam sociálního podnikání v rámci vnitřního trhu.

Co do závazku upřednostňování sociálního a odpovědného životního prostředí, které je tu především pro své občany, hrají sociální ekonomika a sociální podniky v Evropě vskutku hlavní roli, uvedli jednotliví komisaři, kteří mají na starosti Iniciativu pro sociální podnikání (Social Business Initiative): Michel Barnier, komisař pro vnitřní trh a služby: „Sociální ekonomika je nedílnou součástí nového růstového modelu, který vytváříme a který je komplexnější a zelenější. Z podstaty svého poslání stojí sociální podniky nohama na zemi a jsou naladěny na sociální i environmentální realitu‘. Jsou inovativní, jsou dynamické a podílejí se na vytvoření pracovních míst. Musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom vytvořili ekosystém, který jim umožní ideální podmínky pro další rozvoj.“

László Andor, komisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a začleňování: „Sociální podniky dokazují stovkami úspěšných příkladů, jak může Evropa zlepšit svůj obchodní model, a to se zaměřením na zvyšování blahobytu lidí, méně pak na maximální finanční zisk. Sociální ekonomika může vytvořit kvalitní pracovní místa i za složitých ekonomických podmínek a zcela zřejmě si zaslouží podporu EU, aby se mohla dále vyvíjet a šířit.“

Antonio Tajani, viceprezident Evropské komise a komisař pro průmysl a podnikání: „Sociální podniky pomáhají EU vytvořit vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství. Jsou to motory pro udržitelný růst. Během krize se osvědčily tím, že prokázaly svou silnou odolnost. Více než kdy jindy je v současnosti potřebujeme pro jejich schopnost vytvářet pracovní místa.“

Evropské volby se blíží. Musí být dosaženo toho, aby sociální ekonomika a sociální podniky byly zařazeny do programu evropských jednání. Závěry, k nimž se na konferenci dospělo, se promítly do Štrasburského prohlášení, jež shrnuje závěry dvoudenních diskuzí i budoucích akcí, které se teprve uskuteční, a to za účelem podpory rozvoje sociální ekonomiky v Evropské unii. Toto prohlášení představuje názory různých zainteresovaných a zúčastněných stran. Také Patrizia Bussi, koordinátorka ENSIE, přispěla k sepsání prohlášení.

Chcete-li podpořit místo sociálních podniků na programu evropských jednání, vyzýváme vás, abyste svým podpisem podpořili toto prohlášení.

ENSIE, the European Network of Social Integration Enterprises (Evropská síť pro sociální integraci podniků) sdružuje 24 národních a krajských sítí integračních sociálních podniků (tzv. WISEs), které se nacházejí v 16 zemích Evropské unie (Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Lucembursko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie) a dále Srbsko a Švýcarsko.
Všechny tyto sítě monitorují – vždy s ohledem na přizpůsobení se místním podmínkám − cíle sociální integrace znevýhodněných osob. Celkem bylo napočítáno kolem 2400 podniků sociální integrace a více než 378 000 placených osob.

Vítáme šíření tohoto textu. Jakákoliv − i částečná − reprodukce tohoto textu podléhá předchozímu souhlasu vydavatele a/nebo autorských práv držitelů práv.

Více informací lze získat na www.ensie.org
info@ensie.org
+3242405847