2017 - 03 - 07

AKTUÁLNĚ výzva 129: Podpora sociálního podnikání

Příjem žádostí o podporu byl zahájen 30. 6. 201. K dispozici je 150 000 000 Kč. Oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní neziskové organizace. 

Podpora...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 05 - 06

Desítky zástupců sociálního podnikání se shodly na tom, že jiná ekonomika je možná

24. května se sešlo na 80 účastníků z celé republiky, kteří debatovali a sdíleli zkušenosti v oblasti sociální solidární ekonomiky. Fórum Jiná ekonomika je možná představilo...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 15 - 05

Aktuálně OP Zaměstnanost

Výzva č. 129 na podporu sociálního podnikání  bude vyhlášená 30. 6. 2017.

Vaše projektové žádosti, podnikatelské plány a dotazy týkající se pravidel výzvy můžete...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 21 - 03

Aktuálně Finační nástroje: Veřejná zakázka

Dne 17. 3. 2017 byla vyhlášena zakázka na předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OPZ. Více informací zde.

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Tisková zpráva - P3 uspořádala netradičně pojatou dvoudenní mezinárodní konferenci o sociálním podnikání s  názvem „Podnikáme jinak“

2014 - 14 - 04

P3 - People, Planet, Profit,  o.p.s. v rámci projektu Inovativní prosazování sociálního podnikání uspořádala ve dnech 2.4. a 3.4. 2014 v  Národní technické knihovně v Praze konferenci o sociálním podnikání, která se nesla v  netradičním duchu. Akce se zúčastnilo 235 zájemců o téma a na panelových diskuzích a workshopech vystoupilo téměř 40 vystupujících. Záštitu nad akcí převzala paní Táňa Fischerová, předsedkyně Českého helsinského výboru. 

 

Po oba dny byly připraveny panelové diskuze, workshopy a promítání filmů o sociálním podnikání. První den se věnoval informacím z  oblasti sociálního podnikání ze zemí partnerů – Rakouska a Belgie. Druhý den se nesl v  duchu témat, která souvisí nebo se dotýkají problematiky sociálního podnikání – CSR a sociální inovace. Na workshopech se účastníci mohli setkat s  ambasadorkami sociálního podnikání, se sociálními podnikateli, se zástupci z  oblasti fair trade a s  dalšími zajímavými tématy. Akce proběhla za účasti zahraničních partnerů. Na workshopech se podílely spolupracující organizace Ashoka, Asociace společenské odpovědnosti a Ekumenická akademie. Všem účastníkům z  řad sociálních podniků i dalších vystupujících byla umožněna sebeprezentace v  různých formách.

„Pokusili jsme se složit celý program konference jako stavebnici témat úzce propojených se sociálním podnikáním, a v  daném čase nabídnout účastníkům zajímavé možnosti strávení času, proto jsme zařadili kromě standardních workshopů i nonstop kino s  dokumenty o sociálním podnikání a možnosti individuálních konzultací.” řekla Gabriela Kurková, která má na starost mainstreaming projektu.

Catering na akci po oba dny zajišťoval sociální podnik Mléčný bar Bílá vrána, který funguje pod POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením, o.p.s. „Měli jsme jedinečnou příležitost prezentovat se jako jeden ze sociálních podniků formou cateringu. Kolegům se s  P3 výborně spolupracovalo, celkově si všichni odnášeli moc dobrý pocit“ řekla paní Lucie Mervardová, ředitelka POHODY.

O netradiční atmosféru celé konference se postarala novocirkusová skupina mladých performerů Cink Cink Cirk, kteří tvoří svůj vlastní, lehce cinknutý, svět, který se pokusili dostat i do atmosféry konference.

„Chtěli jsme nabídnout netradičně pojatou konferenci, která hravou formou ukáže, že sociální podnikání má  svůj smysl a je to nosné téma. Inspirovali jsme se s  formátem konference v  zahraničí a doufáme, že se nám to povedlo také “ řekla koordinátorka projektu Monika Šikulová.

Všechny materiály a výstupy z konference – zápisy z workshopů, fotografie, prezentace, videospoty, audionahrávky a články z konference se budou během měsíce dubna průběžně  nahrávat na web.

Hlavním cílem projektu je zvýšit povědomí o sociálním podnikání v  ČR a aktivity projektu jsou zaměřeny zejména na neziskové organizace, krajské úřady, sociální podniky, zaměstnavatele osob se zdravotním postižením, ale i ostatní podniky a podnikatele, které láká začít podnikat jinak.

 

V rámci projektu vzniklo třístranné mezinárodní partnerství s organizacemi z Belgie RESOC/SERR (www.serr.be, www.midwest.be ) a z  Rakouska Der Bundesdachverband für Soziale Unternehmen (www.bdv.at ).

 

Projekt je financován z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu ČR.


P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. je organizace, která přináší a prosazuje nové a inovativní přístupy v podnikání s pozitivním dopadem na společnost, podporuje sociální a společensky prospěšné podnikání, poskytuje konzultace, pořádá semináře a workshopy a realizuje tematicky zaměřené projekty.

 

 

Další informace:

P3 - People, Planet, Profit, o.p.s.

Malátova 659/16, Praha 5 – Smíchov, 150 00

Gabriela Kurková, mainstreaming projektu

Tel.: +420 776 236 792

e-mail: gabriela.kurkova@p-p-p.cz

Web: www.ceske-socialni-podnikani.cz a www.p-p-p.cz