2017 - 13 - 11

Aktuálně je na podporu sociálního podnikání vyhlášena průběžná výzva č. 129 otevřená do 30. 11. 2018

 V rámci alokace 150 000 000 Kč je možné podpořit nové podnikatelské aktivity na území celé ČR vyjma hl. m. Prahy. Bližší informace k výzvě jsou na portálu OP Zaměstnanost... ...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 11 - 10

Aktuálně!! Operační program - Praha pól růstu ČR - Výzva č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Dne 20. 9. 2017 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha...

celý článek >>


Čtěte více >>

2016 - 01 - 06

Nabídka pracovního místa do sociálního podniku!!!

 

Fair & Bio pražírna, zabývající se pražením 100% férové kávy
hledá do svého týmu manažera/ku prodeje a marketingového specialistu/ku.

Co u nás budete dělat?

Prodávat...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 30 - 08

Impact First - podzimní běh

Chcete rozjet nebo posunout své sociální podnikání či neziskovku ještě dál?

 

Rozjíždíme podzimní běh akceleračního programu Impact First, ve kterém pomáháme...

...
celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Tisková zpráva - P3 uspořádala netradičně pojatou dvoudenní mezinárodní konferenci o sociálním podnikání s  názvem „Podnikáme jinak“

2014 - 14 - 04

P3 - People, Planet, Profit,  o.p.s. v rámci projektu Inovativní prosazování sociálního podnikání uspořádala ve dnech 2.4. a 3.4. 2014 v  Národní technické knihovně v Praze konferenci o sociálním podnikání, která se nesla v  netradičním duchu. Akce se zúčastnilo 235 zájemců o téma a na panelových diskuzích a workshopech vystoupilo téměř 40 vystupujících. Záštitu nad akcí převzala paní Táňa Fischerová, předsedkyně Českého helsinského výboru. 

 

Po oba dny byly připraveny panelové diskuze, workshopy a promítání filmů o sociálním podnikání. První den se věnoval informacím z  oblasti sociálního podnikání ze zemí partnerů – Rakouska a Belgie. Druhý den se nesl v  duchu témat, která souvisí nebo se dotýkají problematiky sociálního podnikání – CSR a sociální inovace. Na workshopech se účastníci mohli setkat s  ambasadorkami sociálního podnikání, se sociálními podnikateli, se zástupci z  oblasti fair trade a s  dalšími zajímavými tématy. Akce proběhla za účasti zahraničních partnerů. Na workshopech se podílely spolupracující organizace Ashoka, Asociace společenské odpovědnosti a Ekumenická akademie. Všem účastníkům z  řad sociálních podniků i dalších vystupujících byla umožněna sebeprezentace v  různých formách.

„Pokusili jsme se složit celý program konference jako stavebnici témat úzce propojených se sociálním podnikáním, a v  daném čase nabídnout účastníkům zajímavé možnosti strávení času, proto jsme zařadili kromě standardních workshopů i nonstop kino s  dokumenty o sociálním podnikání a možnosti individuálních konzultací.” řekla Gabriela Kurková, která má na starost mainstreaming projektu.

Catering na akci po oba dny zajišťoval sociální podnik Mléčný bar Bílá vrána, který funguje pod POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením, o.p.s. „Měli jsme jedinečnou příležitost prezentovat se jako jeden ze sociálních podniků formou cateringu. Kolegům se s  P3 výborně spolupracovalo, celkově si všichni odnášeli moc dobrý pocit“ řekla paní Lucie Mervardová, ředitelka POHODY.

O netradiční atmosféru celé konference se postarala novocirkusová skupina mladých performerů Cink Cink Cirk, kteří tvoří svůj vlastní, lehce cinknutý, svět, který se pokusili dostat i do atmosféry konference.

„Chtěli jsme nabídnout netradičně pojatou konferenci, která hravou formou ukáže, že sociální podnikání má  svůj smysl a je to nosné téma. Inspirovali jsme se s  formátem konference v  zahraničí a doufáme, že se nám to povedlo také “ řekla koordinátorka projektu Monika Šikulová.

Všechny materiály a výstupy z konference – zápisy z workshopů, fotografie, prezentace, videospoty, audionahrávky a články z konference se budou během měsíce dubna průběžně  nahrávat na web.

Hlavním cílem projektu je zvýšit povědomí o sociálním podnikání v  ČR a aktivity projektu jsou zaměřeny zejména na neziskové organizace, krajské úřady, sociální podniky, zaměstnavatele osob se zdravotním postižením, ale i ostatní podniky a podnikatele, které láká začít podnikat jinak.

 

V rámci projektu vzniklo třístranné mezinárodní partnerství s organizacemi z Belgie RESOC/SERR (www.serr.be, www.midwest.be ) a z  Rakouska Der Bundesdachverband für Soziale Unternehmen (www.bdv.at ).

 

Projekt je financován z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu ČR.


P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. je organizace, která přináší a prosazuje nové a inovativní přístupy v podnikání s pozitivním dopadem na společnost, podporuje sociální a společensky prospěšné podnikání, poskytuje konzultace, pořádá semináře a workshopy a realizuje tematicky zaměřené projekty.

 

 

Další informace:

P3 - People, Planet, Profit, o.p.s.

Malátova 659/16, Praha 5 – Smíchov, 150 00

Gabriela Kurková, mainstreaming projektu

Tel.: +420 776 236 792

e-mail: gabriela.kurkova@p-p-p.cz

Web: www.ceske-socialni-podnikani.cz a www.p-p-p.cz