2017 - 03 - 07

AKTUÁLNĚ výzva 129: Podpora sociálního podnikání

Příjem žádostí o podporu byl zahájen 30. 6. 201. K dispozici je 150 000 000 Kč. Oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní neziskové organizace. 

Podpora...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 05 - 06

Desítky zástupců sociálního podnikání se shodly na tom, že jiná ekonomika je možná

24. května se sešlo na 80 účastníků z celé republiky, kteří debatovali a sdíleli zkušenosti v oblasti sociální solidární ekonomiky. Fórum Jiná ekonomika je možná představilo...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 15 - 05

Aktuálně OP Zaměstnanost

Výzva č. 129 na podporu sociálního podnikání  bude vyhlášená 30. 6. 2017.

Vaše projektové žádosti, podnikatelské plány a dotazy týkající se pravidel výzvy můžete...

celý článek >>


Čtěte více >>

2017 - 21 - 03

Aktuálně Finační nástroje: Veřejná zakázka

Dne 17. 3. 2017 byla vyhlášena zakázka na předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OPZ. Více informací zde.

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Living in the cracks. Naďa Johanisová

Život v puklinách, pohled na venkovské sociální podnikání ve Velké Británii a v Čechách je zajímavou sondou do vzmáhající se občanské společnosti.

Svět spotřebních družstev,...

celý článek >>


Čtěte více >>

Publikace: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Naďa Johanisová

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku.

Čtivě psaná kniha, doplněná vtipy známého humoristy, nabízí pohled na šetrnější modely fungování lidské společnosti,...

celý článek >>


Čtěte více >>

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy

UNEP Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy (www.unep.org/inquiry/).
 
Chtěli bych Vás požádat o vyplnění a další...
...
celý článek >>


Čtěte více >>

Návrh na zapracování sociálních podniků do legislativy

2014 - 28 - 02

Tematická síť pro sociální ekonomiku TESSEA zpracovala analýzu legislativy pro sociální podnikání v jiných zemích EU a vytvořila návrh na zpracování integračních sociálních podniků do zákona o zaměstnanosti a do jiných právních předpisů.

V ČR přibývá sociálních podniků, zaměřených především na vytváření pracovních míst pro znevýhodněné osoby. Jsou nazývané integračními sociálními podniky a jejich právní forma je různá. Tyto specifické podniky, které pomáhají státu se zaměstnáváním znevýhodněných osob, mají při jejich zaměstnávání zvýšené náklady a stále častěji volají po vytvoření legislativní úpravy, která by jim tyto vyšší náklady alespoň částečně kompenzovala.

Návrh na zapracování sociálních podniků do české legislativy zpracovala pro TESSEA, který pro TESSEA zpracovali právníci a experti na sociální podnikání, byl konzultován s experty z MPSV a z Generálního ředitelství Úřadu práce ČR a prošel konzultačním procesem v rámci TESSEA a Klubu sociálních podnikatelů. Pojem „sociální podnik“ nelze podle expertů z MPSV v zákoně o zaměstnanosti vymezit a jeho obsah je alespoň částečně nahrazen termínem „společensky prospěšný zaměstnavatel“.

Návrh pracuje se třemi variantami. Ideální variantou je samostatný zákon o sociálním podniku. Optimální krátkodobou variantou je zapracování „společensky prospěšného zaměstnavatele“ do zákona o zaměstnanosti jako forma cíleného programu v § 120. Minimalistickou variantou, kterou preferuje MPSV, je metodické opatření poskládané z existujících nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, které by bylo pilotně ověřeno ve 3 krajích.

Návrh je k dispozici zde.

Projekt je financován z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu ČR.
TESSEA - Tematická síť pro sociální ekonomiku TESSEA – je názorová platforma sdružující jednotlivce, podnikatele, nestátní neziskové organizace, vysoké školy a další instituce, které spojuje společný zájem – prosazovat sociální ekonomiku a sociální podnikání do povědomí laické i odborné veřejnosti. Dále podporuje vznik nástrojů a infrastruktury pro rozvoj sociální ekonomiky. Vznikla v roce 2009 v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky a dnes její činnost TESSEA koordinuje P3 – People, Planet, Profit, o.p.s.
P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. je organizace, která přináší a prosazuje nové a inovativní přístupy v podnikání s pozitivním dopadem na společnost, podporuje sociální a společensky prospěšné podnikání, poskytuje konzultace, pořádá semináře a workshopy a realizuje tematicky zaměřené projekty.

 

Další informace:
P3 - People, Planet, Profit, o.p.s.
Malátova 659/16, Praha 5 – Smíchov, 150 00
Gabriela Kurková, koordinátorka projektu
Tel.: +420 776 236 792
e-mail: gabriela.kurkova@p-p-p.cz
Web: www.p-p-p.cz, www.ceske-socialni-podnikani.cz